Juridik

Bygglov för byggt hus upphävs

Huset i Beddingestrand fick bygglov av byggnadsnämnden 2009. Idag när huset är byggt har en granne överklagat bygglovet och fått rätt – bygglovet upphävs.

Det byggda huset är 99 kvm stort medan detaljplanen endast tillåter 70 kvm byggnadsyta för bostaden. Byggnadsnämnden ansåg att den större byggnadsytan var en mindre avvikelse och gav bygglov. Det anser dock inte länsstyrelsen, som har granskat ärendet efter att en granne har klagat. Därför upphävs bygglovet, enligt Trelleborgs Allehanda.