Bygger ett hus med helt slutna system

Expertimenthus under uppbyggnad.

Expertimenthus under uppbyggnad. Foto: Sisyfos

Det saknas anslutning till avlopp, el och vatten men ändå finns fungerande system på plats i experimenthuset "Hus utan sladd".

Den andra maj invigs det som kallas "Hus utan sladd", ett energisnålt hus med en rad miljösmarta lösningar inbyggda som ska testas i skarpt läge. Intresserade personer kan hyra huset och se hur det fungerar i praktiken. Exempelvis kan de se sin energianvändning genom de lysande sladdarna som visar hur mycket el som förbrukas i realtid.

– Det här huset kommer att visa att det går att leva energisnålt utan att göra avkall på komforten, säger projektledare Linnea Nedar.

Bland lösningarna återfinns bland annat ett slutet system för avloppet där rening sker i tre steg via tre olika tankar. I första tanken bryts slammet ned, i den andra tas näringsämnen upp via mikroorganismer och i den tredje tas fosfor bort. Slutresultatet blir renat vatten som används för att spola avloppet, och restprodukt i form av gödsel till trädgården. Vanligt dricksvatten fås genom den egenborrade brunnen, och i duschen hittar du en så kallad orbitaldusch som minskar åtgången på vattnet med 90 procent.

El-behovet uppfylls dels med hjälp av solceller och en vindsnurra ihop med ett batteri som lagrar energi till kvällen, dels med en pelletskamin som uppbackning under vinterhalvåret. Överskottet som uppstår på sommaren används till att ladda elbilen. Enligt uppgift i UNT.se ska huset dessutom drivas med likström i så stor utsträckning som möjligt för att spara energi.

Huset är isolerat med EPS och står på en krypgrund.

Lösningarna i huset är sådana som olika forskare och företag vill testa i praktiken. Bakom själva huset står fastighetsföretaget Sisyfos.