Byggbranschen granskas av Arbetsmiljöverket

Byggarbetsplatser ska specialgranskas på grund av hög olycksstatistik i byggbranschen.

Personer inom byggbranschen lever farligt, det är en av de mest olycksdrabbade branscherna vi har i Sverige idag. Därför ska nu Arbetsmiljöverket under tre års tid informera och inspektera olika arbetsplatser - och det är de mindre företagen med färre än 50 anställda som är under luppen.

Jämfört med andra branscher har byggbranschen betydligt högre andel arbetsplatsolyckor som leder till sjukfrånvaro. Genomsnittet för alla branscher överlag mäter 7 olyckor per 1 000 anställda, medan genomsnittet för byggbranschen är 11. Ytterligare en anledning till granskningen är att antalet dödsolyckor är fler än i andra branscher.

– Bygg har alltid varit en viktig sektor i inspektionsverksamheten, men de senaste årens utveckling med ett ökat bostadsbyggande och flera stora infrastrukturprojekt gör att vi vill satsa extra mycket för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatserna, säger Håkan Olsson, inspektionschef hos Arbetsmiljöverket.