Brist på certifierade kontrollansvariga

Boverket har kartlagt behov och tillgång av certifierade kontrollansvariga utifrån riks-, läns- och kommunnivå. Resultatet visar att det i vissa kommuner saknas möjlighet att anlita en lokal certifierad kontrollansvarig, vilket i sin tur innebär att det blir problem för de som vill bygga nytt eller bygga till eftersom det från och med 1 juli i år är krav på att du ska ha en certifierad kontrollansvarig. 

Enligt Boverkets kartläggning råder det brist i hela Blekinge län, samt i flertalet kommuner landet över, bland annat i stora delar av Norrland. Detta, menar myndigheten, kommer att märkas än tydligare när konjunkturen vänder och byggandet tar fart igen.

För att få bukt med problemet har Boverket inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Tanken är att de ska fånga upp personer med rätt bakgrund och lyfta intresset för certifiering.

Någon förlängd övergångsperiod är det dock inte tal om. Så här skriver myndigheten i sammanfattningen av kartläggningen: "I vissa regioner och orter bedömer Boverket att det kommer att vara brist på certifierade kontrollansvariga den 1 juli 2013 när övergångsperioden i övergångsbestämmelserna upphör. Men med hänsyn till att det inte föreligger någon brist på certifierade kontrollansvariga på riksnivå förespråkar Boverket inte förlängd övergångsperiod."