Bråk om höjdskillnad i Kävlinge

En grannfejd har uppstått över ett nybygge i Kävlinge.

Ett nybygge i Kävlinge har under en tid varit utsatt för kritik från flera håll i grannskapet. Grannarna menar att 1,5-planshuset inte följer bygglovet då det är för högt, enligt deras mätningar är det 3,75 meter medan detaljplanen bara godkänner 3,5 meter. Grannarna har även uttryckt sig negativt över dess placering och utformning.

Kommunen har nu bett byggföretaget att kontrollmäta. Resultatet visar att huset avviker 5 centimeter från detaljplanens godkända 3,5 meter, och vid avslutat bygge kommer det att avvika totalt 15 centimeter. Kommunen menar att detta faller inom ramarna för vad som kan anses vara en godtagbar avvikelse.

Men grannarna håller inte med och, enligt uppgifter till Skånskan, har de därför skickat ärendet vidare till Sveriges kommuner och landsting.