Boverket spår minskat bostadsbyggande

Boverket skriver ner sin prognos över bostadsbyggandet och räknar nu med att antalet påbörjade bostäder minskar med 5 % i år och 8 % nästa år.

Oron i världsekonomin har satt sina spår i den svenska ekonomin. Konjunkturinstitutet rapporterar nu två månader i rad att svensk tillväxt ligger under det historiska genomsnittet.

Dessutom har hustillverkarna via TMF rapporterat om kraftigt minskad försäljning av styckebyggda småhus.

Ovanstående, tillsammans med bolånetaket som infördes förra året, är anledningarna till att Boverket nu väljer att revidera sina prognoser för antalet bostäder som kommer att byggas nedåt, med 5 % i år och 8 % nästa år.