Boverket rapporterar bostadsbrist och minskad nyproduktion

Det byggs färre och färre bostäder samtidigt som antalet kommuner som rapporterar bostadsbrist ökar enligt Boverkets senaste analys.

64 procent av befolkningen bor i kommuner med bostadsbrist, ett problem som ökar enligt Boverkets senaste analys av läget på bostadsmarknaden. Nästan hälften av landets kommuner rapporterar problem med bostadsbrist, 135 stycken för att vara exakt vilket är en ökning sett till tidigare år.

- Många av de kommuner som tillkommit i år är mindre kommuner som inte tidigare har haft brist på bostäder, säger Christina Johannesson, samhällsplanerare på Boverket, i ett pressmeddelande.

Samtidigt minskar nyproduktionen på grund av svag inkomstutveckling i kommunerna och höga produktionskostnader. En ekvation som gör att bostadsbristen förmodligen kommer att fortsätta öka.