Bostadsministern: "Borde vara svårare att överklaga detaljplaner"

Flertalet husprojekt försenas på grund av att detaljplaner överklagas enligt bostadsminister Stefan Attefall. I vissa kommuner överklagas hälften av alla detaljplaner som lämnas in. Attefall vill därför begränsa möjligheten att överklaga så att bostadsprojekten kan komma igång snabbare och utan en massa extrakostnader på grund av förseningar.

Enligt Svt antogs 1 703 detaljplaner förra året varav 337 överklagades och 27 revs upp helt eller delvis. Attefall menar att vi måste hitta en balans mellan detaljplaner och möjligheten att överklaga så att inte för många husprojekt skjuts upp och fördyras, han säger till Svt att vi kanske har gått för långt i att ge folk den här möjligheten och att överklagan i flera distanser nu därför ska utredas. Rickard Murray, en van överklagare, menar dock att en begränsning av överklagningsmöjligheten är liktydigt med att sätta rättssäkerheten ur spel.

Källa: http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/overklagningar-forsenar-byggprojekt