Bostadsbyggandet tog fart i fjol

Kraftig ökning för bostadsbyggandet, men från låg nivå.

2012 års bostadsbyggande höll en låg nivå, vilket gör att fjolårets siffror visar på en kraftig ökning. Men det handlar ändå om en positiv vändning menar Boverket. Totalt byggdes 34 500 bostäder vilket är 50 procent fler än året före, i år förväntas samma siffra landa på 35 000, och 2015 på 38 000.

Störst ökning ses i Stockholm som redovisar hela 90 procent. I Göteborg var ökningen 20 procent, och i tätorter med fler än 75 000 invånare var den 60 procent.

Delar vi upp statistiken i flerbostadshus och småhus ser vi att det är flerbostadshusen som håller uppe 2013 års statistik mest. Det byggdes 55 procent fler flerbostadshus, medan ökningen för småhus var 30 procent.