Bostadsbyggandet spås öka i höst

Det har varit ett par tuffa år för byggindustrin, men enligt senaste prognosen från bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier är botten för bostadsbyggandet nu nådd och de spår ett ökat byggande under hösten och vintern. Trenden väntas sedan hålla i sig under 2014, och då tror de även att nyttjandet av ROT-avdraget kommer att öka.

- Nästa år kommer infrastrukturbyggande och bostadsinvesteringar att driva återhämtningen för byggindustrin, säger Johan Deremar som är nationalekonom Sveriges Byggindustrier. 

Om beräkningarna stämmer kommer vändningen förhoppningsvis att påverka andra branscher med kopplingar till byggindustrin och vända den negativa kurvan även där.