Bostadsbyggandet ökar men inte i samma takt som befolkningen

Både i år och nästa år kommer bostadsbyggandet att öka men befolkningen ökar fortare.

Att det inte byggs tillräckligt med bostäder i Sverige är knappast någon nyhet, men Boverket har i alla fall gjort en prognos över hur kraftig ökningen blir i år och om den räcker till. Resultatet visar på en 20-procentig ökning av bostadsbyggandet i år, samt ytterligare en 11-procentig ökning nästa år. Så här skriver de:

"Cirka 28 000 bostäder påbörjas, varav 25 700 genom nybyggnad och 2 300 genom ombyggnad. Byggandet av bostadsrätter ökar mest, men även hyresrätter ökar. Boverket bedömer att småhusbyggandet tar viss fart nästa år, men bolånetaket gör att ökningen blir mindre än under konjunkturuppgången 2010."

Men myndigheten konstaterar även att detta inte svarar mot befolkningsökningen, och därför inte är tillräckligt. De skriver även att ungdomspuckeln snart är över - antalet personer i ålder 19-24 förväntas minska med 17 procent fram till år 2020. Istället kommer ålderskategorin 25-34 år, samt 65-85 år, att öka stadigt.