Attefallshus

Attefallshusen ska bli större

Ett attefallshus.

Ett attefallshus. Foto: Jabo.

Funderar du på att bygga ett attefallshus? Kanske bör du vänta tills nästa sommar.

Regeringen skjuter till pengar till Boverket för att de ska utreda möjligheten att införa större attefallshus. Tanken är att du i framtiden ska kunna vara mer flexibel när du kombinerar bygglovsbefriade byggnader på tomten. Idag kan du bygga en bod på upp till 15 kvadratmeter, och ett attefallshus på upp till 25 kvadratmeter. Men i framtiden ska attefallshuset kunna vara 30 kvadratmeter om boden inte är större än 10.

Förhoppningen är att detta ska bidra till att fler bygger den här typen av byggnad för uthyrning till studenter och unga vuxna.

- Det finns stora möjligheter att förtäta städernas villaområden genom att göra så kallade attefallshus enklare att bygga och hyra ut till exempelvis unga vuxna och studenter. Attefallshusen har uppfattats som för små för att kunna fungera som en bra bostad. Det vill regeringen ändra på, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Hur regeringen kommit fram till att just 30 kvadratmeter skulle ändra på den uppfattningen framgår inte. Vi har ställt frågan till Peter Erikssons pressekreterare och hoppas att han ska återkomma under dagen.

Boverkets uppdrag är en utökning av det redan tidigare pågående där myndigheten ska se över möjligheten att ta fram fler bygglovsbefriade byggnader samt se över kraven på anmälan.

- Regeringen avser att bevilja Boverket 500 000 kronor för det utökade uppdraget som ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2018, skriver regeringskansliet i ett pressmeddelande.