Allt fler vill bygga hus

Allt fler vill bygga hus

Låga räntor och förbättrad ekonomi gör att husbyggandet ökar på flera håll i landet.

Generellt sett ökar bostadsbyggandet i Sverige sedan krisen 2011. I år påbörjas, enligt Boverkets senaste rapport, 39 000 bostäder varav 7 500 beräknas vara hus - det är en ökning på hela 20 procent för husbyggandet. Nästa år ökar den siffran ytterligare, vi påbörjar då 9 500 hus om vi vågar tro på prognosen.

Låga räntor och förbättrad ekonomi anses ligga bakom ökningen. Boverket ser också att byggsektorn påverkat ekonomin positivt: "Sektorn for byggverksamhet har legat en bra bit över sitt historiska genomsnitt och den starka byggsektorn har bidragit positivt till tillväxten under året."

Men trots ökningen i år mäter siffrorna bara ungefär hälften av hur det såg ut 2006-2007.

Även bostadspriserna ökar. Boverket kommenterar utvecklingen som oroande. Det är dock stora regionala skillnader i landet. 

"I Malmö var småhuspriserna under tredje kvartalet nominellt inte högre än fyra år tidigare. Eventuella åtgärder för att stabilisera skuldsättningen förutsätter alltså noggranna överväganden för att inte riskera prisfall på någon delmarknad", skriver Boverket.