Juridik, Bygga nytt hus

Allt fler bygger strandnära

Svenskarna vill bo strandnära, speciellt i Stockholm och Skåne.

Allt fler bygger strandnära

Det märks att svenskarna vill bo nära vatten, inte bara på de vanligaste sökorden hos de stora bostadssökarsajterna utan även på exploateringen när det kommer till strandnära husbyggen. Det är länsstyrelsen i Norrbotten som kartlagt exploateringen av stränder i Sverige och resultatet visar att trycket på att få strandskyddsdispens och bygga nära vatten har ökat.

På länsnivå placerar sig Stockholm och Skåne i topp, både på exploateringslistan över hus som befinner sig inom en 100-meterszon från vatten och hus placerade inom 300 meter från vatten. I dessa län finns det bebyggelse på över 40 procent av den strandnära marken. Medan Gotland och Östergötland placerar sig i botten av listan. På kommunnivå visar topp 10, att 8 av de 10 mest exploaterade kommunerna ligger i Stockholm.

Strandnära exploatering på länsnivå

Strandnära exploatering på länsnivå.

De norra delarna av Sverige, som många ser som relativt orört område, har dock också en hel del bebyggelse längs stränderna.

- Det som ofta påstås om de nordligaste länen – att det är så mycket orört och oexploaterat – stämmer faktiskt inte. Exploateringsgraden är hög längs kusten, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, till Norran.se.