90% av golvlackerna är giftiga

90% av golvlackerna är giftiga

En ny undersökning gjord av Folksam visar att endast 10 procent av alla golvlack klarar gränsvärdena för miljögifter, det innebär att 90 procent är farliga för hälsan.

Golvlackerna på den svenska marknaden håller inte måttet, i alla fall inte om du vågar tro på Folksams Byggmiljöguide. Enligt testet som de gjort klarar endast tio procent gränsvärdena för miljögifter. Det innebär att 90 procent är skadliga för din hälsa på ett eller annat sätt, exempelvis kan de orsaka cancer, allergier, astma och överkänslighet, de kan även minska din möjlighet att kunna få barn.

Flera av de testade golvlackerna innehöll bland annat fosterskadande lösningsmedel, hälsoskadliga filmbildare, höga halter av lättflyktiga organiska föreningar och perfluorerade ämnen med långa kolkedjor. Dessa ämnen kan orsaka redan nämnda skador och sjukdomar.

Det finns även stor risk att du blir exponerad för isocyanater. Så här skriver Folksam själva i Byggmiljöguiden om isocyanaters påverkan: “Isocyanater är mycket otrevliga ämnen som kan leda till försämrad lungfunktion och sensibilisering. Personer som blivit sensibiliserade reagerar starkt på mycket små halter som finns överallt i vår vardagsmiljö”.

Vill du läsa hela Folksams Byggmiljöuide och se vilka produkter som klarade testet hittar du den här: http://www.folksam.se/testergodarad/byggaochrenovera/renoveramiljovanligt