70 000 kr i straffavgift för tidigt bygge

En flytt av huset och en strandskyddsdispens gjorde att byggnadsnämnden upptäckte att huset redan påbörjats.

En familj i i Hässleholm påbörjade sitt husbygge i smyg före startbesked och straffas nu med 70 000 kronor i böter för tilltaget. Svartbygget upptäcktes i samband med att en ansökan inkom om att få flytta huset 20 meter från den ursprungliga platsen, byggnadsnämnden upptäckte då att det krävdes strandskyddsdispens och besökte platsen för att se om detta kunde ges - de såg då att huset redan var påbörjat. 

Kristianstadsbladet skriver att straffavgiften från början skulle ha varit 140 000 kronor. Men eftersom familjen fått bygglov för ett hus 20 meter längre bort, och ett bygglov ger rabatt på straffavgiften, valde byggnadsnämnden att halvera böterna.