400 kvadratmeter stort svartbygge godkänns

400 kvadratmeter stort svartbygge godkänns

Det 400 kvadratmeter stora fritidshus som byggdes en våning för högt föreslås godkännas trots att det inte stämde överens med detaljplanen.

Tvisten om ett svartbygge i Vemdalen leder nu mot sitt slut. Myndighetsnämnden föreslås godkänna det 400 kvadratmeter stora fritidshuset vid nästa möte eftersom de inte tror sig få rätt i domstol.

Bygget stred mot detaljplanen på så sätt att det byggdes en våning för högt, det skulle vara en våning och souterräng men blev två våningar med souterräng. Men när detta uppdagades fyllde ägaren på med jordmassor så att nedre planet skymdes och detta tror myndighetsnämnden kommer anses tillräckligt i en rättstvist och de väljer således att inte gå vidare.

Myndighetsnämndens ordförande, Lars-Gunnar Nordlander, säger till Sr.se att detta inte ska ses som att svartbyggen inte får konsekvenser i Härjedalen, utan att kommunen lärt sig en hel del på det här ärendet och inte kommer göra om samma misstag igen.