115 000 tomter i landet är obebyggda

Trots att det saknas tomter för husbyggen visar Lantmäteriets undersökning att det finns 115 000 obebyggda tomter i landet.

Lantmäteriet har genomfört en undersökning för att se hur många obebyggda tomter det finns i landet och siffrorna visar på att det finns en hel del platser där du kan slå dig till ro. 115 000 tomter uppges vara obebyggda varav 60 000 är för småhus och övriga 55 000 för fritidshus. 14 000 av småhustomterna ligger i storstadsregionerna. Att de inte ligger ute till salu uppges i en artikel i DN kunna bero på att fastighetsskatten är så låg att tomtägarna hellre behåller marken. Hälften av tomtägarna har heller inga planer på att bebygga sin mark.

Undersökningen visar också att småhuspriserna ökade med 60 procent mellan 2003-2012 medan tomtpriserna ökade med hela 110 procent under samma period.