Garage

Bygga garage till elbil - tänk på det här

Vi pratade med en expert på laddning av elbilar för att ta reda på hur du kan utforma garaget optimalt för elbilen.

Vi pratade med en expert på laddning av elbilar för att ta reda på hur du kan utforma garaget optimalt för elbilen.

Om du ska bygga nytt garage till elbilen så ställer den vissa krav på elinstallationen, och det finns även en del annat att ta hänsyn till. Vi har pratat med en expert som berättar vad du ska tänka på när du bygger garage för elbil.

Det säljs allt fler elbilar i Sverige. En anledning till det är att bilbranschen ställer om och vi samtidigt får fler ekonomiska incitament som premierar elbilar framför bränsledrivna sådana. En annan anledning är det ökade antalet solcellsinstallationer. Elbilen är ett sätt att ta tillvara på överskottselen om man inte har ett lagringssystem.

När du bygger garage för elbil kommer elinstallationen att vara en viktig faktor, likaså uppvärmningen. Detta utöver generella faktorer som gäller för alla garage - vilka du kan läsa mer om en bit längre ner. Men först ska vi titta på det som är specifikt viktigt för användningsområdet elbil.

Elmatning framdragen
Framdragen matning för framtida elbilslladdare, 5x10 mm2. Samma matning in i garaget. Foto: Medlemmen Diablito

Elen i garaget

De flesta som bygger garage till sin elbil har förstås laddningen i åtanke. Du kan förstås använda ett vanligt Schukouttag, och det följer vanligen med en sladd för detta - men det har förekommit bränder till följd av överbelastade nät, så myndigheterna rekommenderar en dedikerad laddbox som extra trygghet.

Stefan Kinell
Stefan Kinell

– Det går att ladda sin bil från ett vanligt eluttag. Men det är inget vi rekommenderar som en kontinuerlig lösning då de flesta eluttag inte är specade för att kontinuerligt användas på det sättet. Andra lösningar är att ha ett trefasuttag i garaget och skaffa en speciell kabel för det. Men enklast för de allra flesta elbilsanvändare är att låta en elektriker installera en laddbox så att det blir rätt gjort, säger Stefan Kinell, charging expert hos Polestar.

Även om du installerar en laddbox kommer elektrikern att behöva se över din elinstallation. Den måste nämligen vara i gott skick för att klara den extra belastning över tid som laddning av elbil innebär. Det får exempelvis inte finnas skador på anläggningen och den ska vara dimensionerad för den extra lasten, annars kan det uppstå varmgång och detta utgör en brandrisk.

– När du bygger garage för elbil bör du se till att du har rätt el framdragen till garaget. Det borde dock inte skilja sig från vad du vill ha i övrigt. Det vanliga idag är att man sätter in en laddbox med tre faser och 16 A, vilket ger 11 kW laddeffekt, säger Stefan Kinell.

Garage
Laddboxen placerad  nära utgången. Foto: Tesla

Placera laddboxen

Laddboxen kan du placera varsomhelst i närheten av platsen där bilen parkeras, eftersom sladden normalt sett är lång och når runt bilen. 

Man kan tänka att man vill placera den så nära ladduttaget på bilen som möjligt, och det är förstås bra för då slipper du ha en sladd som sträcker sig över garaget. Men tänk på att det inte är standardiserat var på bilen ett ladduttag ska placeras, så byter du bil i framtiden kan den där genomtänkta placeringen av laddboxen plötsligt bli inaktuell.

– Vissa bilar kopplar man in fram på fronten, andra på sidan. Så min rekommendation är att man tänker på hur man kommer att använda garaget, om man kör in eller backar in, och sätter den på ett ställe där den är lättåtkomlig men inte ivägen när man använder garaget i övrigt.

Solceller
Solceller på garagets tak. Foto: Skandiamäklarna

Solceller på garaget

Något annat som många överväger när de bygger garage till elbil är solcellstak. Om ditt garage är placerat i ett läge där solens strålar når fram är detta ett bra sätt att på sikt sänka kostnaderna för uppladdning av elbil i hemmet. 

Det finns numera integrerade solcellstak, där själva solcellerna utgör taket. Det finns även solcellspannor som integrerar snyggt. Vidare finns det vanliga solceller som du monterar på själva taket. 

När du bygger garage där du avser placera solcellspaneler på taket är det viktigt att taket konstrueras för att klara den extra last som dessa solceller innebär. Planera därför garage och solceller samtidigt för att säkerställa att du du får en smidig byggprocess där alla delar är konstruerade för att fungera tillsammans.

Garage på Öland
Ett garage på Öland. Foto: Marlén Eskilsson

Uppvärmt garage - ja eller nej?

Det är inte nödvändigt att isolera garaget bara för att du skaffar elbil. Dock har det viss påverkan på energiförbrukningen per mil, och eftersom ett uppvärmt garage även har andra fördelar kan det vara värt att överväga isolering om det finns utrymme för detta i din budget.

– Om en elbil är uppvärmd vid kallt väder, eller nedkyld vid varmt väder innan man kör iväg, så behöver man inte använda energi från batteriet till att justera klimatet i bilen. Mindre energi går då till att andra saker än att driva bilen framåt, och energiförbrukningen per mil kommer att bli lägre, säger Stefan Kinell.

Det är som tydligast vid kallt väder och pendling till och från jobbet, då det blir stor skillnad i förbrukningssiffror om bilen är uppvärmd innan man åker eller om den startas kall. Genom att parkera bilen i ett varmt garage på vintern skapar man goda förutsättningar för låg förbrukning. Du kan även ställa in bilen på förklimatisering innan du ska använda den.

Det isolerade och uppvärmda garaget är även bra för dig som vill förvara elverktyg och batteridrivna maskiner utanför husets fyra väggar. Eller för dig som gillar att snickra och önskar ett avskilt utrymme för det som fungerar året om. Nackdelen med ett isolerat garage är förstås att det kostar mer att bygga det.

Andra viktiga saker när du bygger garage

Budget

Hur mycket får totalkostnaden för garaget landa på? Denna ska ta hänsyn till markarbeten, plattan, garagekonstruktionen, el, eventuell V/A samt eventuella kostnader för ritningar och andra handlingar.

Bygglov

I de flesta fall krävs bygglov och startbesked när du ska bygga garage. Kontrollera med din kommun vad som gäller för just det garage du har tänkt bygga och på din tomt.

Utrymmesfrågan

Hur stort garage behöver du? Hur många bilar ska det rymma och hur stora är bilarna? Ska du även ha förrådsutrymme, eller kanske till och med två våningar? Vill du ha plats för verktygshyllor och kunna mecka? Behöver det vara högt i tak så att du kan hissa upp saker och fordon?

Placering

Hur ska garaget placeras på tomten? Hur ser marken ut på platsen? Vissa kan behöva spränga, andra kan behöva förstärka.

El och V/A

El behöver du till elbilen, men du kanske även vill ha vatten och avlopp i garaget? Hur ser tillgången till detta ut på den plats som du tänkt placera garaget på? Behöver du göra markarbeten eller dra fram sådana installationer? 

Lösvirke eller modulgarage?

Vissa gillar att göra mycket arbete själva, då är ett lösvirkesgarage ofta fördelaktigt ur kostnadssynpunkt, speciellt om du kan få bra priser hos din byggvaruhandel och du redan har tillgång till ritning. Modulgarage är bra för den som vill att det ska gå fort och smidigt att få upp garaget. Du kan fortfarande göra en del själv, men eftersom garaget kommer i “färdiga” delar är det svårare att anpassa saker i efterhand.

Port

Hur tar du dig in i garaget? Vill du slippa gå ur bilen när du kommer hem för att öppna porten? Då behöver du en automatisk port. Eller räcker det med slagdörrar? Detta påverkar kostnaden, men även eldragning och komfort.

Ta in flera offerter

Det är viktigt att ta in offerter på garage från flera tillverkare för att hitta bästa priset. Men prisjämför då på samma grunder. Vad ingår? Ingår exempelvis montering? I fallet med elbilsgarage, är elinstallationen dimensionerad och anpassad för elbil? Kontrollera även om det ingår isolering när du prisjämför samt hur mycket i så fall. Många garage säljs med isoleringspaket separat. Likaså är det inte alltid som plattan är med i priset, eller markarbetena. Undersök också hur konstruktionen är dimensionerad.

Detta är några av de viktigaste faktorerna att ha i bakhuvudet när du planerar garage för elbil.