Bygg ett cykelskjul - gör det själv

Jonathan Berg byggde cykelförrådet själv.

Jonathan Berg byggde cykelförrådet själv. Foto: Medlemmen Jonathan Berg

Ett cykelskjul är inte svårt att bygga. Här är lite tips att ha i bakfickan vid bygget. Ett noggrant förberedelsearbete ger alltid ett bättre resultat.

Det finns massor av färdiga förråd som lämpar sig för cykelförvaring att köpa. De flesta fyller väl sin funktion, men de billigaste är i regel ganska klena i konstruktionen. Vill man ha ett robust cykelförråd som räcker till alla familjens cyklar, ryms på den yta som finns till buds och dessutom matchar huset så blir det oftast till att bygga själv.

För minimalisten behöver cykelskjulet inte ens vara ett utrymme stort nog att gå in i. Det räcker med ett ”skåp” där du kan lyfta in en eller två cyklar om det täcker behovet. Skåpet behöver bara vara precis så högt att cyklarna ryms. Bygger du dessutom mot en husvägg går det åt mindre material och det blir lättare att få stadga i konstruktionen.

Läs mer: Cykelskjul i rostfritt stål

Ett cykelförråd som i princip är ett skåp har också en annan fördel. Det ska till ett väldigt petigt byggnadskontor för att kräva bygglov på ett skåp, men det säkraste är alltid att kolla med kommunen innan bygget. Ett cykelskjul som är fristående kan behöva bygglov eller byggas enligt friggebodsreglerna. Bygger man ihop förrådet med en annan byggnad kan det också vara bygglovspliktigt.

Cykelskjul
Ett cykelskjul. Foto: Medlemmen delore

En god plan

Börja med att kartlägga vilka behov hushållet har.

  • Hur många cyklar ska rymmas?
  • Vilka tillbehör ska få en egen plats?
  • Ska alla cyklarna vara möjliga att komma åt utan att baxa undan andra cyklar?
  • Är det viktigt att cyklarna står med båda hjulen på marken eller ska förrådet ha krokar eller andra ställ så att cyklarna kan förvaras på höjden?
  • Ska det finnas plats för annat än cyklar?

I den bästa av världar skulle man kanske vilja ha en laddstation för elcykelns batteri i förrådet, men med tanke på hur stöldbegärliga elcyklar och deras batterier är så bör nog batterierna laddas i en tryggare miljö.

När du vet vilka behov som ska fyllas i skjulet är det dags för mer konkret planering. Vilka utrymmen på tomten är lämpliga? Lämpligt är kanske att förrådet har direkt access till garageuppfart eller gata. Ska förrådet vara fristående eller som en tillbyggnad mot en vägg på huset eller garaget? Ska förrådet ha golv eller räcker det med en hårdgjord markyta? Kanske finns det redan en yta med trädgårdsplattor eller grus att använda som ”golv” i förrådet?

Behövs ett eluttag i förrådet för belysning eller elektrisk cykelpump?

Lämpliga mått

Hur stort ska förrådet vara? En elcykel kan vara drygt 2 m lång, en standardcykel runt 170-180 cm. Cykelstyret är cirka 70 cm i bredd och en vanlig cykel är 120-130 cm i höjd. Barncyklar är förstås mindre, men om man anpassar cykelförrådet för vuxencyklar så blir det mer allround.

Medlemmen Ansanis cykelförråd. Foto: Ansani
Medlemmen Ansanis cykelförråd. Foto: Ansani

Anpassa gärna måtten till de standardmått som gäller när man bygger. Reglarna placeras då med ett cc-mått på 600 mm (centrum till centrum). På byggmarknaden finns kortreglar som är 250 cm. Dessa kan vara bra att utgå ifrån för att underlätta transport och minska virkesspill.

Ett förråd för tre cyklar i bredd behöver vara minst 210 cm innermått. Med cc-mått på 600 mm ger fyra sektioner 240 cm vilket ger lite välkommet extra utrymme. För fyra cyklar behöver bredden vara 270 cm. Då blir fem sektioner på 600 mm med 300 cm bredd bra. Om du bygger så brett med dubbelportar kan det vara en god idé att ha en stolpe mitt på som stöttar taket. Det blir lätt trångt och bökigt att ta in cyklarna genom en normalbred dörr. En dubbeldörr är att föredra. Då kan man lättare ta ut cyklarna oberoende av varandra. Om förrådet är 3 m brett kanske det till och med ska vara uppdelat på två dubbeldörrar.

Ett cc-mått på 600 mm är även praktiskt för takreglarna om man använder skivor som takmaterial, annars kan 900 mm räcka.

Ett cykelförrådet med ståhöjd kan förses med en 40-60 cm djup hylla längst in som cyklarna rullas in under. Där ryms cykelväskor, kälkar, pulkor och annat.

Cykelskjul i cortenplåt med blomsterlådor på taket från Bikebox, London.
Cykelskjul i cortenplåt med blomsterlådor på taket från Bikebox, London.

Börja bygga

Om du har gjort en måttsatt ritning eller kanske bara en enkel skiss med de viktigaste måtten utsatta så är det lätt att beräkna materialåtgång. Om vi tänker oss ett förråd med ståhöjd och golv av grus eller betongplattor så är reglar 45x70 mm eller 45x95 mm lämpliga dimensioner.

Utan golv är grundläggningen enkel. Antingen sätter du betongplintar i hörnen och kanske även mitt på långsidan beroende på förrådets storlek. Bygger du på en yta som har betongplattor får du lyfta en platta där plinten ska stå. Placera inte träreglar direkt på mark eller betongplattor. Se till att bottenreglarna sitter åtminstone 10 cm från marken. Vill du ha golv i förrådet bygger du en ram som fästs i betongplintarnas järn. Som golv kan vanligt trallvirke användas.

Eller kanske bara ett skyddande tak? Foto: Louise Hastrup
Eller kanske bara ett skyddande tak? Foto: Louise Hastrup

Stommen byggs enklast en vägg i taget liggande på plan mark. Res sedan väggdelen och skruva fast i markfästena och stötta med tillfälliga snedsträvor. Res därefter nästa vägg och montera ihop de båda väggarna. När de tre väggarna är resta läggs en lång regel i framsidans överkant. Om den ska bära över en lång öppning är det bra att välja en kraftigare dimension, 45x170 eller 45x195 mm.

Fasaden behöver egentligen inte vara helt tät, cyklarna är ju gjorda för utomhusanvändning. Enklast om det passar in i miljön är nog vanliga stående fasadbrädor som finns i olika dimensioner från 22x70 mm till 22x170 mm. Väggarna kan också byggas av liggande spontad väggpanel om det passar bättre ihop med boningshuset.
 

Medlemmen Buford har ett grönt tak på cykelförrådet. Foto: Medlemmen Buford
Medlemmen Buford har ett grönt tak på cykelförrådet. Foto: Medlemmen Buford

Ett vanligt pulpettak kan byggas med takreglar av 45x95 mm eller 45x120 mm. På ett fristående förråd är det mest praktsikt om taket är högst på den sida där dörrarna sitter. Byggs förrådet mot en befintlig vägg måste taket självklart lutas från väggen så dörrarna hamnar på takets lägre sida.

På takreglarna läggs råspont eller byggplywood som kläs med underlagspapp och ytpapp. Ett alternativ om man vill ha takpannor är att lägga bärläkt direkt på takreglarna för pannorna. För ett cykelförråd blir moderna tegel- eller betongpannor tillräckligt täta.

Grönt tak på cykelskjulet hos trädgårdsdesignern Melissa Jolly.
Grönt tak på cykelskjulet hos trädgårdsdesignern Melissa Jolly.

Eller varför inte lägga ett grönt tak av sedumväxter som byter skepnad med årstiden. Nödvändigt underlagsmaterial och mattor av sedumväxter finns att köpa färdigt. Ytterligare ett takalternativ som är betydligt billigare är korrugerad plast. Ett ljust plasttak släpper dessutom in ljus i förrådet dagtid.

Läs mer: Ängsblommor på cykelförrådets tak

Dörrarna byggs exempelvis som boddörrar av råspont och reglar i ett Z på insidan. Tänk på att diagonalregeln ska börja nertill på gångjärnssidan för att ge dörren maximalt stöd. Enklaste gångjärnen är hakgångjärn av den typ som används till grindar.

Färg på tillvaron

Ett tips för att underlätta är att måla fasadbrädorna innan monteringen. Särskilt gäller det om du tänker ha stående fasadbrädor med lite mellanrum. Då går det lätt att måla även kanterna på brädorna innan du sätter upp dem.