Bristfällig snöröjning har visat sig orsakad av omfattande fusk

Kvaliteten på snöröjningen varierar över landet.

Kvaliteten på snöröjningen varierar över landet. Foto: Creative Commons.

Golfbilar som röjer snö och snöutlastningar från ett och samma fordon flera gånger i minuten.

Har det blivit dåligt snöröjt där du bor? Det har visat sig förekomma omfattande fusk bland entreprenörerna. En externa revisionsbyrå har granskat snöröjningen efter att misstankar om fusk framkom då SVT undersökte snöröjningen. Revisionsbyråns rapport är att SVT hade rätt, det har fuskats, rejält.

Bland annat har man registrerat snöröjning med fordon såsom golfbilar, skrotbilar och andra helt orimliga varianter. Man har även registrerat snöutlastning lång över rimlig storlek, en lastbil hade exempelvis 13 kubikmeter flak men registrerade genomgående 23 kubikmeter snöutlastning. Dessutom har det i vissa fall varit under en minut mellan tömningarna för ett och samma fordon.

Trots detta har ingen reagerat.

– Det är allvarligt, både om korruption förekommer och om misstankar om korruption förekommer, säger Natali Phalén, generalsekreterare vid Institutet mot mutor, till SVT.

Det återstår att se hur myndigheterna följer upp detta.