Byggahus.se

Redax blogg

Stilrena trappräcken inomhus

Pricken över i på en trappa är en snygg och funktionell tillhörande ledstång eller trappräcke, som oftast ska sitta på 90 cm höjd.

Här är nio snygga trappräcken/ledstänger att ha inomhus som jag inte skulle tacka nej till. Längst ner efter sista bilden hittar du hela avsnittet om krav på räcken och ledstänger i BBR.

trappa_kyrkesund_esonlindman.jpg
Vit ledstång som smälter in i fritidshus Kyrkesund av Mattias Gunneflo. Foto: Åke E:son Lindman Fler bilder: https://www.byggahus.se/arkitektur/fritidshus-kyrkesund-havet

attefall_trappa.jpg
Trappräcke som halv vägg i Lowén Widmans attefallshus. Foto: Daniel Widman Fler bilder: https://www.byggahus.se/arkitektur/extra-stort-attefallshus

jarnracke_dromhus_aspvik.jpg
Enkel ledstång i järn i Adreas Martin Löfs drömhus i Aspvik. Foto: Åke E:son Lindman Fler bilder: https://www.byggahus.se/arkitektur/dromhus-aspvik

trappa_jonaslindvall.jpg
Stilrent räcke som halv vägg i spiraltrappa av Jonas Lindvall i Villa J2 i Falsterbo. Foto: Åke E:son Lindman
Fler bilder: https://www.byggahus.se/arkitektur/ljus-falsterbo-0

spiraltrappa_arrhovfrick.jpg
Ledstång i vitmålad metall med nät under i den här spiraltrappan av Arrhov Fricks Villa Six Walls. Foto: Mikael Olsson
Fler bilder:https://www.byggahus.se/arkitektur/luftigt-ljust-gediget

ledstang_tra_leoquvarsebo_lindman.jpg
Enklast möjliga ledstång av trä i Leo Qvarsebos sommarhus, där trappan blir tryggare av att ha fem vilplan. Foto: Åke E:son Lindman https://www.byggahus.se/arkitektur/mer-hus

bjorknas.jpg
Utskuret för ledstång i väggen i Villa Björknäs av Per Wåhlin. Foto: Ola Österling Fler bilder: https://www.byggahus.se/arkitektur/kanten-stupet-bjorknas

trappracke_glas_ingaro.jpg
I villan på Ingarö ritade arkitekten Gabriel Minguez in ett trappräcke av glas. Foto: Åke E:son Lindman
Fler bilder: https://www.byggahus.se/arkitektur/villa-ingaro-fjarran-storstadsbruset

trappa_centiro_douglasgran.jpg

trappa_centiro_reklam.jpg
På de två bilderna ovan ser du en trappa i Centurios kontor som Wingårdhs har ritat. Översta bilden är ett foto jag tog med mobilen, av en bild i en tidning när trappan är uppbyggd. Det nedersta fotot är en skiss, innan den var byggd. Minns jag inte fel så är det douglasgran man har byggt trappan av.

Här är utdrag från Boverkets byggregler angående vad som gäller för räcken och ledstänger vid trappor:

BBR 8:2321 Räcken
Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, ska ha räcken som begränsar risken för personskador till följd av fall. Räckesfyllningar med infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.

Allmänt råd Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga. Om en öppning vid sidan av ett trapplopp är större än 0,4 meter i båda längdriktningarna och våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter. Räcken på trapplan inom den enskilda bostadslägenheten bör vara minst 0,9 meter höga. Om våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter. Räcken på trapplan utanför den enskilda bostadslägenheten samt räcken på balkonger och loftgångar bör vara minst 1,1 meter höga.Regler om glasräcken finns i avsnitt 8:35.

Räcken i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att barn inte skadar sig till följd av att de klättrar eller kryper.

Allmänt råd Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8 meter, utformas så att de inte går att klättra på. Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda.Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos, bör vara högst 50 mm. Fritt mått i höjdled mellan ett trappräckes underkant och ett trapplan eller golv bör vara högst 100 mm.Horisontella öppningar ovanför balkongfront bör utformas så att barn inte kan fastna med huvudet. Öppningar i intervallet 110–230 mm bör undvikas.

BBR 8:2322 Ledstänger
Ramper och trappor ska ha balansstöd i form av ledstänger. Ledstängerna ska vara lätta att gripa om.

Allmänt råd Ramper och trappor i publika lokaler bör ha ledstänger på båda sidor. Andra ramper och trappor som har fler än tre steg, bör ha ledstänger på båda sidor. Lägre ramper och trappor bör ha minst en ledstång. Inom en bostadslägenhet får vinklade och svängda trappor, som är högst 0,9 meter breda, anordnas utan inre ledstång, om det i stället finns en spaljé, mittstolpe eller dylikt som går lätt att gripa om.Ledstänger bör sitta på 0,9 meters höjd. Det bör vara möjligt att hålla i ledstången även förbi infästningen. De bör löpa förbi trappan eller rampens början och slut med minst 30 cm. Ledstänger i publika lokaler och trapphus i flerbostadshus bör ha kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor. Där en kontinuerlig ledstång inte fungerar på grund av utrymmets särskilda användning, t.ex. läktare, kan en alternativ utformning av balansstödet göras som motsvarar ledstångens funktion.

Läs mer hos Boverket
caroline2014 gillar
Marlen Eskilsson

Marlen Eskilsson

Bor i ett hus från 1926. Har renoverat och byggt till sedan vi flyttade in 2001.

Skriv en kommentar

!
Verifiering:
Genom att klicka på Skicka godkänner du våra användarvillkor. Läs mer om hur vi samlar in, använder och delar dina data i vår datapolicy och hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.
Utkast sparat Utkast raderat