pacman42
Bra initiativ!

Lägg till anledningarna ovan också de nu aktuella effekttarifferna och hur de påverkar laddningen av bilen och dimensioneringen av elanläggningen.