Oldboy
Av det lilla man ser på bilderna så ser det inte ut att vara byggt/konstruerat som äldre tiders riktiga träväxthus. Så gissningsvis är det här en enkel nykonstruktion som inte är baserad på den samlade äldre kunskapen om hur ett hyfsat hållbart träväxthus ska vara utformat för att överleva Sveriges tuffa klimat.
Om man sedan dessutom tolkar bild- och textinfo så känns det som ett säkert antagande att den kvaliteten på trävirke som ett växthus kräver inte har använts. (Det är tveksamt om det ens går att uppbringa den nödvändiga träkvaliteten idag öht. Alternativen idag är väl andra mer fukttåliga träslag, eller tryckimpregnerat.)
Ett växthus utsätts för samma väder/klimat som vilken träaltan som helst, och de är ju alltid i tryckt virke eller mer fukttåligt träslag.
Hus från 70-talet och framåt har väl med extrem tydlighet visat att det finns ingen färg i världen som kan kompensera för undermålig träkvalitet.
Jag har också levt i villfarelsen att det räcker att måla om fönster sisådär vart 10:e år... Sanningen är att i sydvästläge behöver de målas om med ett nytt färgskikt vartannat vart tredje år, medan de i nordöst inte behöver målas alls. Så rent statistiskt kanske 10 år är hyfsat "lagom", men i verklighetens tuffa klimat så kommer många fönster inte att överleva så länge.
Sylvestris gillar