Redax blogg

Hantverkares materialpåslag +400% OK?

Du måste komma överens med hantverkaren om vad han ska ta betalt för materialet innan han sätter igång, annars kan det bli hur dyrt som helst, eller hur jobbigt som helst när du måste bråka om det i efterhand. Se bara på det här fallet som hamnade hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

En rörmokare gjorde VVS-arbeten hemma hos en konsument. Man avtalade inte i förväg om vad materialet skulle kosta. Konsumenten tyckte materialet verkade dyrt när han fick fakturan och kollade vad det kostade i bolagets webshop (de som utförde arbetet hade tydligen en sådan). Det visade sig att hantverkarens pris var 400 % högre än motsvarande pris för materialet i webshopen.

ARN fann att konsumenten var berättigad till ett prisavdrag. Ett utdrag av hur ARN resonerade:

- Enligt 36 § konsumenttjänstlagen ska, i den mån priset inte följer av avtalet, konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt. Om näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får dock det uppgivna priset som regel inte överskridas med mer än 15 procent. I 35 § konsumentköplagen finns en motsvarande bestämmelse beträffande priset vid köp av varor.

- I förevarande fall har parterna inte i förväg träffat avtal om priset för den tjänst som bolaget skulle utföra. Inte heller har någon ungefärlig prisuppgift lämnats. Frågan är därmed om det av bolaget debiterade priset för använt material är skäligt.

- Enbart den omständigheten att det debiterade priset är högre än priset för motsvarande komponenter i webbshopen är inte tillräckligt för att det ska anses oskäligt. Det måste nämligen beaktas att en näringsidkare som utför en tjänst kan ha andra omkostnader för anskaffning av material än den som enbart säljer materialet och att tjänsteutföraren dessutom bör få tillgodoräkna sig en vinst även på materialet. Även med dessa utgångspunkter framstår dock det pris som bolaget debiterat för material som orimligt högt.

(Ur ARNs ärendereferat 2010-5127-1)

Hitta bluffmakarna i din kommun
Marlen Eskilsson

Marlen Eskilsson

Bor i ett hus från 1926. Har renoverat och byggt till sedan vi flyttade in 2001.

7 kommentarer

?
Verifiering:
Genom att klicka på Skicka godkänner du våra användarvillkor. Läs mer om hur vi samlar in, använder och delar dina data i vår datapolicy och hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.
Utkast sparat Utkast raderat
  • K
  • A
  • T
  • mariatherese
  • S
  • blackadder
  • S