Bygg för hälsan
Hej
Jag är också känslig för formaldehyd och har också insett vikten av emissionsfri inomhusmiljö.
Du skriver om Puustillis miinuskök och att det är fritt från formaldehyd. Det stämmer inte eftersom det gäller endast stommarna, I andra delar tex lådbotten finns formaldehyd.