LarsGrb
Vad är det för jordart? Silt? De vågräta linjerna, vita och mörkare tyder på något, ytligt grundvatten? Silt har en stark kapillaritet och brukar dra upp vatten i potatiskällare och dylikt.