(Anonym)
Efter att ha sett Uppdrag gransknings genomgång av Byggfelsförsäkringen och dess tillämpning uppmanar jag alla småhusbyggare/-ägare till protest. Vi har i Sverige vaggats in i tron att staten- regeringensförlängda arm, genom lagstiftning tar hand om våra enskilda intressen. Utvidgan om lagen om byggfelsförsäkran från 1993:)320) att omfatta småhus är rent ocker. Redan 1996 belyste en utredning (Statens offentliga utredning) att försäkringens omfattning var alldeles för snäv i förhållande till premien som inbetalas. I mars i år konstaterade ytterligare en utredning (sou) detsamma. Vad gäller omfattningen av försäkringen har ingenting förändrats.
Den situation som försäkringsbolagen befinner sig i motsvarar allt annat än god "näringssed". Frågan är om inte styrelserna i åtminstone några av bolagen borde betraktas som jäviga.
Om inte regering och riksdag längre är kapabla att se den enskildes situation måste vi själva reagera. Jag vill därför börja ett upprop mot byggfelsförsäkringen i dess nuvarande form.
Finns det fler som antar initiativet?