SarB
Prickad mark får inte bebyggas över huvud taget.