(Anonym)
Det är ju alltid lätt att vara efterklok. Hade räntorna istället gått upp så hade du ju varit glad åt att du bundit räntorna. Det är ju en chansning med både bunda och rörliga räntor.