Byggahus.se
  1. J
    JoachimLö Vi bor i ett korsvirkeshus där korsvirket är målat med oljefärg och putsen mellan korsvirket är målat med vit kalkfärg. Vi skall nu göra en uppfräschning av fasaden till våren och undrar om man kan måla över... Läs mer
  2. J
    JoachimLö Jag skall till våren se över fasaderna på vårt korsvirkeshus och har 2 frågor. 1) Typ av fog mellan trä och sten. Vilket fogmaterial skall jag satsa på mellan korsvirke och sten ? Det är på vissa ställen ganska... 1 kommentar