Bakläxa för byggföretag efter sprickor i nymålad vägg

Byggfirma rekommenderas åtgärda sprickor mellan gammal och ny vägg eftersom de beror på byggfel.

En byggfirma och en person i Stockholm har hamnat i konflikt efter att byggfirman byggt och målat en vägg hemma hos personen till ett värde av nästan 60 000 kronor, väggen har sedermera spruckit vilket är det som föranlett konflikten. Enligt byggfirman beror sprickorna på att färgen som personen ville att de använde inte håller måttet. 

- Färgen, Farrow & Ball, är känd för att vara känslig och rekommenderas inte för väggar med mycket vibration, vilket kunden visste. Väggarna i lägenheten vibrerade mycket och hade mycket rörelse. Hela byggnaden och hissen höll på att renoveras varför det pågick arbete ovanför och i direkt anslutning till lägenheten. Att det uppstått sprickor på ställen där företaget bara målat bekräftar detta, skriver Edsbygg och Städservice.

Men Allmänna Reklamationsnämnden har granskat ärendet och menar att byggföretaget har fel.

- Det finns inte någonting i utredningen som ger stöd för att sprickorna skulle bero på något fel i färgen utan nämnden bedömer att sprickbildningen orsakats av att Edsbygg och Städservice inte använt en elastisk fog i skarvarna, vilket inte är fackmässigt. Av bilderna framgår även att det finns en framträdande skivskarv på väggen som företaget byggt. Detta utförande är inte heller fackmässigt, skriver de i sitt beslut.

Byggfirman rekommenderas avhjälpa felen på ett fackmässigt sätt utan kostnad för kunden.