Badrum

Vattentoaletten kritiseras - "Borde slopas"

Forskare vill ha ett nytt system där toalettavfallet separeras från övrigt avloppsvatten.

Idag spolar vi bort stora mängder energi och användbart vatten helt i onödan, detta visar ny forskning vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik i Uppsala. Forskarna vill därför se en ny infrastruktur i framtiden, där toalettavfallet separeras från avloppsvatten från exempelvis diskhoar och tvättmaskiner. 

Tanken med separationen är att toalettavfallet då kan användas till exempelvis biogas och gödsling, samtidigt som vi sparar in på dricksvattnet och avlastar reningsverken.

En helt ny infrastruktur är dock både dyrt och komplicerat att få på plats där det idag redan finns fungerande system.

– Man ska inte tro att man bygger om en stad, utan det man gör är att man till att börja med testar i ett exploateringsområde. Och det finns exempel på det i Sverige där man har de här ambitionerna, säger David Eveborn, projektledare för forskningsrapporten, till Sveriges Radio.

Den stad han talar om är Helsingborg. Där tänker kommunen testa ett system med vakuumtoaletter och separerat avlopp i den nya stadsdelen i Oceanhamnen.

Forskarna hoppas att rapporten ska leda till att fler får upp ögonen för vinsterna som sådana system skulle ge, och att det kommer att leda till ett offentligt finansierat stöd som gör att aktörerna börjar tänka i nya banor. I framtiden hoppas de dessutom att vattentoaletten är ett minne blott.