Undersökning: Vanligt med felmonterad golvbrunn

Bild: Gar-Bo

Bild: Gar-Bo

Här hittar du de vanligaste orsakerna till felmonterade golvbrunnar.

Ojämn tillstrykning av fästmassa, fel på klämring och fel på brunsmanschett är några av orsakerna till att många golvbrunnar i svenska badrum är felmonterade - ett faktum som kan ge dyra vattenskador.

Den vanligaste skadan försäkringsbolaget Gar-Bo får in är just felmonterade golvbrunnar. För att gå till botten med problemet valde de förra året att skicka ut sina sina besiktningsmän med en kamera. Efter en omfattande analys av de 1 043 bilderna de fick in, kan de nu se att 31 procent av golvbrunnarna var felmonterade. 

– Det ska överhuvudtaget inte förekomma några fel säger My Lundin, skadereglerare på Gar-Bo och den som ansvarat för undersökningen.

Försäkringsbolaget har samlat sin analys i en rapport. Där går att utläsa följande orsaker till att golvbrunnarna varit felmonterade:

  1. Ojämn tillstrykning av fästmassan och/eller brunnsgaller ej bruksundergjutet, 246 av 1043 24%
  2. Fel nivå på golvbrunn, 67 av 1043 (6%)
  3. Fel på brunnsmanschett, 24 av 1043 (2%)
  4. Otillgänglig golvbrunn. Vattenlås går ej att lyfta upp, 19 av 1043( 2%)
  5. Avloppsrör monterat i golvbrunnens vattenlås, 19 av 1043 (2%)
  6. Fel på klämring, 7 av 1043 (1%)
  7. Fel avstånd till vägg från golvbrunn, 3 av 1043 (0%)

 

Som enlösning på det uppdagade problemet nämns både utbildningsinsatser och hårdare upphandlingskrav. Men det första målet är att genomföra djupintervjuer med ett antal entreprenörer, för att därefter återföra det samlade resultatet till branschen.