Stänga fritidshuset: Frysskador fördubblas under kall vinter

Stänga fritidshuset: Frysskador fördubblas under kall vinter

Glöm inte att stänga av huvudkranen och tömma rören när du stänger fritidshuset.

Frysta vattenledningar är en av de vanligaste skadeorsakerna i fritidshus enligt Länsförsäkringar. Dessutom tenderar den här typen av skador generera en både jobbig och långdragen renovering, som kan kosta en del trots försäkring. Därför är det viktigt att du kommer ihåg att stänga av vattnet när du stänger stugan för i år. Under kalla vintrar uppges antalet frysskador fördubblas på grund av att många glömmer bort detta.

- Det största hotet mot våra fritidshus är idag inte stöld utan frysta vattenledningar, och oftast är anledningen till skadorna att husägaren inte har stängt av huvudkranen. Då blir läckagen väldigt omfattande. Kylan spränger vattenledningarna och när solen värmer upp huset på våren så strömmar vattnet ut i huset, säger Susanne Fagerberg, skadechef hos Länsförsäkringar Uppsala.

3 åtgärder som minskar risken

  • Stäng alltid av huvudkranen när du lämnar huset.
  • Om du använder huset under vintern, låt värmen stå på 15 grader. Men tänk på att bara några timmars strömavbrott kan ge upphov till frysskador på vattenrören.
  • Om du stänger huset för säsongen - töm ledningarna. Annars riskerar du att rören fryser sönder, trots underhållsvärme.

Övriga råd

  • Töm varmvattenberedaren och pumpar, spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms.
  • Häll frostskyddsvätska i diskho, tvättställ, golvbrunnar och wc-stol.
  • Öppna alla innerdörrar, även luckorna till diskbänkskåpet, för att värma rören där.
  • Ordna med regelbunden tillsyn av huset.
  • Anpassa värmen i huset.