Badrum, Köpa & sälja hus, VVS

Snabbkolla badrummet vid husvisning

Ett badrum byggt 2001.

Ett badrum byggt 2001. Foto: Marlén Eskilsson

Det kan vara bra att själv göra en första bedömning av badrummets kvalitet redan när du går på husvisning. Här berättar vår badrumsexpert Jon Hedelin om svagheterna i ett badrum som du ska hålla utkik efter.

Tätskiktet. Du kan i regel inte se tätskiktet någonstans eftersom det ligger under plattorna. Det du däremot kan se är hur tätskiktet är anslutet till golvbrunnen. Lyft upp brunnslocket och titta ner i brunnen. Då ska du se en klämring. Brunnsmanschetten ska gå ner bakom klämringen.

– Men den ska inte sticka ner så att du ser den nedanför klämringen, då är den felaktigt monterad, säger Jon Hedelin.

Golvbrunn
Här ser golvbrunnen felmonterad ut. Brunnsmanschetten ser ut att sticka ner under den blå klämringen, ungefär "klockan elva".

Ser du brunnsmanschetten nedanför klämringen så är det en indikation på att den som monterat tätskiktet inte har vetat vad han har sysslat med. Då kan du också misstänka att arbetet inte är rätt utfört på andra ställen.

Vanlig fog eller silikon runt golvbrunnen? Titta så att det inte ligger silikon runt golvbrunnen. Golvbrunnen ligger i en metallram som är inkaklad. Det ska inte ligga silikon runt metallramen, som istället ska vara fogad med vanlig fog. Med vanlig fog kan vatten ta sig under plattorna till golvbrunnen. Ligger det silikon där kommer inte vatten igenom för att transporteras ut i avloppet.

– Silikon fungerar som en barriär så att vattnet under plattorna stoppas från att rinna ner till brunnen, säger Jon.

Jon Hedelin
Jon Hedelin

 

Kolla fallet. Golvet ska ha fall mot golvbrunnen eller golvbrunnarna, mellan 1:50 och 1:150 i dusch-/badzonen och 1:100 till 1:200 i resten av rummet. Ibland har man valt stora plattor ute i rummet och har därför hoppat över fall där. Det är inget fel i sig, så länge det finns ett bra fall i dusch-/badzonen.

Det bör också finnas en tröskel som sticker upp 10-20 mm över golvet, så att rummet klarar en mindre översvämning utan att vatten rinner ut i angränsande rum.

– Jag kan för det mesta se fallet för blotta ögat, men så är jag ju i branschen. Jag rekommenderar att man tar med sig ett vattenpass, det finns t ex som iPhone app, eller en liten kula som man låter rulla, säger Jon.

Knacka på plattorna. Om kaklet eller klinkern har släppt från väggen blir det ett annat, mer ihåligt ljud när man knackar på plattan än om den sitter fast.

Leta efter sprickor i plattor eller fogar. Hittar du sprickor kan det vara tecken på problem och det kräver en vidare undersökning.

Rör från golvet i dusch- eller badzonen. Numera klassas rör som kommer upp ur golvet i dusch- eller badzonen som en riskkonstruktion.

– Rören ska komma ut ifrån väggen i ett nybyggt eller nyrenoverat badrum. Bara avloppsrör får komma upp igenom golvet idag, men det fick även vatten- och värmerör göra på 90-talet. Man får ställa konstruktionen i relation till när badrummet är byggt, säger Jon Hedelin.

Kvalitetsdokument. Är badrummet nyligen renoverat ska det finnas ett kvalitetsdokument eller annan dokumentation på vilken konstruktion och fabrikat man använt, kvitton, monteringsanvisningar eller andra papper. Det kommer du att behöva för att få ut pengar från en eventuell garanti. För att få ersättning från försäkringsbolaget vid skada måste man kunna visa att det inte är något fel i byggnationen.

– Misstänker försäkringsbolaget att man till exempel inte använt tätskiktet korrekt så är det bra att kunna visa upp kvitto på rätt mängd tätskikt, avslutar Jon Hedelin.

Läs mer