Badrum

När badrummet inte blir som det var tänkt

Badrumsväggen buktar, vilket får konsekvenser.

Badrumsväggen buktar, vilket får konsekvenser. Foto: Kimmy Ränzlöw

Kimmy Ränzlöw anlitade en auktoriserad badrumsentreprenör för att göra om badrummet, men ändå blev det fel. Han strider nu mot företaget via ARN, men mest förbannad är han på branschorganisationerna.

Kimmy Ränzlöw och hans familj såg fram emot sitt nya badrum som de ville kosta på rejält, men det som började så bra har nu slutat i en mardrömshistoria. Väggarna är buktiga och följer på flera punkter inte branschreglerna eller de estetiska krav man kan ställa.

– Jag har försökt prata med alla jag kan komma på, men får ingen hjälp från något håll, säger Kimmy Ränzlöw.

Vid kontakt med entreprenören Skånska Bad efter avslutat arbete såg det ändå ut att kunna lösa sig. Entreprenören var på plats två gånger och åtgärdade fel, men Kimmy hittade fler fel efter det, vilket föranledde en dispyt. Entreprenören lovade då att om Kimmy tog dit en oberoende besiktningsman och denne hittade fel skulle de åtgärda dessa för att sedan avsluta entreprenaden.

Väggnära golvbrunn

Den väggnära golvbrunnen vid buktig vägg. Foto: Kimmy Ränzlöw

Besiktningsmannen hittade 18 punkter att anmärka på, varav de fyra allvarligaste var buktiga väggar, en spolcistern som var inbyggd i väggen men utan fall på golv i vägg, ojämn passning på rördragning samt att provtryckning ej var utförd. Övriga punkter rör saker så som ojämn fog, skada i sil till golvbrunn, ojämn mosaik med mera.

– När jag kontaktade entreprenören sade de att de skulle åtgärda felen. Men när jag påpekade att min väggnära golvbrunn låg i en buktig del av väggen och var tvungen att flyttas på så slutade de svara på e-post. Nu kallar de det för mindre fel som de inte behöver åtgärda eftersom entreprenaden är godkänd. Besiktningsmannen godkände för att det inte var tekniska fel, vattnet rann åt rätt håll och det fanns inga uppenbara läckor. Men det är inte fackmässigt byggt och följer inte branschstandard, säger Kimmy Ränzlöw.

Kimmys badrum

Kimmy ville ha ett fint badrum och satsade nästan en kvarts miljon kr. Foto: Kimmy Ränzlöw

När vi talar med entreprenören förklarar han att de varit på plats och åtgärdat brister och en reklamation före besiktningen. Men att de sedan kände att de kommit till vägs ände och bad kunden påkalla besiktningsman för att få ett oberoende utlåtande.

– Besiktningsmannen godkände entreprenaden och kunden höll inne med 40 000 kronor. Vi  ansåg att det var mer än väl tilltagen kompensation och att det bästa vore om han tog dit någon annan som åtgärdade anmärkningarna. Vi orkade inte mer, säger Peter Ensgård, Skånska Bad.

– Att Peter Ensgård blev så trött på att det hela tiden tillkom nya punkter i parti och minut, så att han valde att stänga av och sluta svara. Gissa då hur trött jag blev? Trött över att jag skulle behöva upptäcka nya fel hela tiden, säger Kimmy Ränzlöw.

Kimmy anser heller inte att summan var en överenskommelse.

– Det var pengar jag höll inne med för att ha en hållhake på entreprenören, så att han skulle göra rätt för sig, långt innan besiktning ens kom på tal och bara delvis för samma fel. Det är ingen summa vi kommit överens om. Hade jag vetat vad jag vet idag, hade han inte fått en enda krona. Jag vill att de gör om hela badrummet, eller att jag får tillbaka alla pengar och kan anlita någon ny, säger han.

Totalt fakturerat belopp ligger på 229 627 kronor, varav ROT är 55 328 kronor. Kimmy har betalat 143 600 kronor och skatteverket 43 633 kr.

mosaik

Besiktningsmannen anmärkte på ojämn mosaik. Foto: Kimmy Ränzlöw

Mest irriterad på branschorganisationerna

När företaget inte längre ville hjälpa Kimmy tog han kontakt med Säkert Vatten och BKR i förhoppning om att de skulle trycka på medlemsföretaget. Företaget är auktoriserat av Säkert Vatten och har behörigheten ”Behörig Våtrum” från BKR. Men responsen blev inte den han trott.

– Entreprenören har, i för hållande till bådas branschregler, fuskat ihop bygget och dessutom falskeligen intygat korrekt utförd entreprenad. Fusket är verifierat av en oberoende, av SBR ackrediterad, besiktningsman, säger Kimmy Ränzlöw och fortsätter:

– Både BKR och Säkert Vatten är meddelade besiktningsprotokoll och de falskeligen intygade intygen men vägrar ta sitt ansvar och ställa entreprenören mot väggen. Alltså accepterar båda organisationer fuskbyggare, och deras floskler om trygghet och att intygen är att betrakta som värdehandlingar, är vilseledande marknadsföring. Intygen är inte värda pappret de är skrivna på.

När vi pratar med BKR och Säkert Vatten säger de bägge att de inte släppt ärendet men att de sitter i ett läge där de väljer att avvakta.

– Det är ett komplicerat ärende. Vi håller med om att det är fel om det inte är täthetsprovat/provtryckt. Men på grund av att ärendet är så komplicerat och ARN nu är inblandade vill vi gärna avvakta och se vad de kommer fram till, vad som är orsaken till att det blivit så här mellan kunden och entreprenören, säger Thomas Helmerson, Säkert Vatten. 

Även Byggkeramikrådet vill avvakta. 

– Entreprenaden är godkänd och fackmässigt utförd. Men estetiska fel ska generellt sett såklart åtgärdas, det är jätteviktigt att företaget gör vid sina fel. Men som vi förstått det finns det en monetär uppgörelse mellan kund och entreprenör och då kan vi inte göra mer än vad vi i dagsläget gjort, att prata med entreprenören och försöka få den att göra kunden nöjd. Vi kan inte ta det till ansvarsnämnden när det förekommer en monetär överenskommelse, säger Magnus Janson, vd för BKR.

golvbrunn

Väggnära golvbrunn korrekt monterad vid plan vägg. Foto: Unidrain

Hävdar falska intyg från branschorganisationerna

Kimmy är även upprörd över responsen han fått. Att han kunnat få intyg för både säker vatteninstallation och byggkeramikrådets branschregler för våtrum, bägge utan avvikelser, trots alla brister.

 – Säkert Vatten tyckte att jag skulle vara glad att jag fått ett intyg utan avvikelser. Men vad ska jag med ett falskt intyg till, frågar sig Kimmy Ränzlöw.

Säkert Vatten menar dock på att ett falskt intyg ytterligare stärker kundens position.

– Ett intyg som är rent är mer värt än ett med avvikelser. Företag som intygat fel ställer sig i en sämre sits mot kunden, säger Thomas Helmerson.

BKR säger samtidigt att de anser att deras intyg stämmer.

– Kvalitetsdokumentet ska styrka att underlag och tätskikt är gjort på ett fackmässigt sätt i enlighet med branschreglerna BBV. Besiktningsutlåtandet anger fel av karaktären skönhetsfel, och det har ingen bärighet på kvalitetsdokument. Min uppfattning är att de följt gällande branschregelverk. Det dokumentet är definitivt värt något, säger Magnus Janson. 

Men Kimmy håller inte med om det resonemanget.

– Det felaktiga fallet på golvet under den dolda spolcisternen är ju exempelvis ett tekniskt fel som ska räknas som en avvikelse även på BKR:s kvalitetsdokument, enligt punkt 5.1.1 i BBV, säger han och fortsätter: 

– Dessutom skriver BKR i sin BBV, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum: ”För att uppnå fackmässighet enligt BBV, krävs att arbetet utförs enligt BBV”. I punkten 3.1, i samma broschyr, skriver de vidare: ” Generellt ska underlagskraven i AMA Hus tillämpas i de delar som är relevanta vid applicering av tätskikt och plattsättning.” Mina buktiga väggar regleras i AMA Hus. Det är inte fackmässigt gjort och Skånska Bad AB har bevisligen inte följt gällande branschregelverk.

buktig vägg

Kimmy visar hur mycket väggen buktar. Foto: Kimmy Ränzlöw

Kämpar vidare

Trots alla motgångar tänker han inte ge upp och acceptera det monetära avdraget som en lösning på problemet.

– Hade vi haft en överenskommelse hade jag inte behövt ta det till ARN. Hade branschorganisationerna tagit sitt ansvar när jag bad om hjälp, hade jag inte heller behövt ta det till ARN. Det jag vill är att antingen får Skånska Bad bygga mitt badrum enligt gällande branschregler, alternativt vill jag ha tillbaka pengarna och att de tappar sin behörighet, de kan ju inte vara behöriga om de ljuger, säger han.

Men både Säkert Vatten och BKR har som sagt valt att avvakta.

– Hade det varit en underkänd entreprenad med till exempel brister i tätskikt, då blir det genast mera flagrant. Men det här är E-anmärkningar uppkomna i samband med besiktning. Därför är jag lite förvånad över att det blivit en sådan process av det här. Men det har med dialogens karaktär att göra, säger Magnus Janson.

Kimmy Ränzlöw är inte nöjd över beslutet och tänker strida vidare för sitt badrum.

ARN förväntas ta ett beslut inom ett par månader.