Badrum, VVS

Kräv detta av badrumsentreprenören

Vilken dokumentation, vilka papper och vilka bilder ska jag kräva att få av entreprenören när jag renoverar badrum? Och vilken behörighet ska hantverkarna kunna visa upp?

Kräv detta av badrumsentreprenören

Det går aldrig att försäkra sig mot felaktigheter vid badrumsrenoveringen till 100 procent, men du kan i alla fall göra allt som står i din makt för att undvika de värsta fällorna.

Grundreglerna är: 

  • anlita behöriga badrumsentreprenörer,
  • som kan lämna garanti på arbetet och
  • se till att få med en ordentlig dokumentation över hur renoveringen har utförts.

En behörig plattsättare har utöver sin grundutbildning gått en tvådagarskurs där han lärt sig branschreglerna som han måste följa för att badrumsrenoveringen ska hålla högsta klass. Behöriga plattsättare får en legitimation som de ska kunna visa upp för dig om du ber dem om det.

Så här får du enklast tag på behöriga hantverkare till badrumsjobbet, enligt  Per Bernhardsson som är teknisk rådgivare på Byggkeramikrådet (BKR):

– När man ska hitta ett behörigt plattsättarföretag går man enklast in på vår hemsida och klickar på Sök plattsättare, som finns under rubriken Trygga val. För VVS-arbeten söker man lämpligen upp ett behörigt VVS-företag som är anslutet till Säker vattenMen det är viktigt att man alltid ber att få referenser, så även när man anlitar ett behörigt företag.

Numera är det många mäklare som även vill ha fotodokumentation över badrumsrenoveringen vid försäljning. Vattenskador kan vara ett gissel, men finns det garantier och dokumentation blir det enklare att hävda ekonomisk ersättning. Dokumentationen är även bra för egen del om du vill göra förändringar i badrummet och behöver se var rör är dragna och liknande.

– Av det behöriga plattsättarföretaget ska man efter avslutat arbete få ett kvalitetsdokument, bilaga 1 till branschreglerna, samt en kopia på monteringsanvisningen för tätsskiktssystemet som använts. Från VVS-företaget får man motsvarande intyg. Det ska vara de korrekta intygen som finns avbildade i våra branschregler, BBV. Bara behöriga företag har tillgång till det dokumentet. Man kan även komma överens om fotodokumentation av tätskiktsarbetet vilket många behöriga lämnar idag och det uppskattas av försäkringsbolagen, säger Per Bernhardsson.

Mats Larsson, besiktningsman hos försäkringsbolaget IF håller med angående dokumentationen:

– Om du skulle få en vattenskada i ditt våtutrymme hemma oavsett ytskikt, så kommer man ut och tittar. Då är det alltid bra om man har en auktoriserad firma som har utfärdat ett protokoll där man ser att de följt byggreglerna.

Kritiska moment som är bra att få med på bild är enligt Mats:

  • tätskiktet,
  • bytet av golvbrunnen,
  • eventuell golvvärme innan du gjuter samt
  • namnen på produkterna som använts.

 – En bild säger så mycket om hur man gjort och tänkt. Det är alltid mycket bättre för då lägger man korten på bordet och visar att man försökt göra rätt och vi slipper kanske riva ut delar av badrummet för att finna var felet kommer ifrån, säger Mats Larsson.

Han säger även att du ska fotografera produktnamn om du har möjlighet. Per Bernhardsson tipsar också om att du ska lägga tid på att skriva ett ordentligt avtal där det tydligt framgår vad entreprenaden innefattar, hur lång tid den ska ta och vad den kostar.

Bygga själv
Det finns ingen lag som säger att ditt badrum måste byggas av en behörig yrkesman. Det enda arbetet som kräver behörig yrkesman är fasta installationer av el. Däremot kan det vara så att ditt försäkringsbolag vill ha en behörig badrumsentreprenör som gjort jobbet för att din försäkring ska gälla. 

– Att dokumentera är extra viktigt när man gör det själv för att man ska kunna styrka att man gjort det enligt de byggnadstekniska rekommendationerna. Det är i alla fall vad vi på IF säger. Men jag tror att vissa försäkringsbolag har det skrivet i sina villkor att man ska ha ett våtrumscertifikat för att kunna få ersättning för våtrumsskada. Dubbelkolla därför med just ditt försäkringsbolag innan du ger dig på jobbet själv, säger Mats Larsson.

Känner du dig kunnig nog att utföra jobbet själv enligt byggreglerna och ditt försäkringsbolag inte har några invändningar, kan du med andra ord dokumentera arbetet med hjälp av bilder och text för att de vid en eventuell skada ska kunna se att du byggt enligt de regler som finns. Du kan då dokumentera varje nytt moment när det är klart och du ska börja med nästa.

Försäkringsbolaget vill vid skada veta om arbetet gjorts på ett korrekt sätt och ifall försäkringen täcker skadan. Gör den inte det och det är du som gjort arbetet får du ersätta skadan själv. Har du ett företag som utfört arbetet gäller garantin och företaget ska då stå för ersättningen.

kvalitetsdokument
Kvalitetsdokumentet du ska få av den behöriga plattsättaren vid avslutat badrumsarbete.

Läs mer

Kostnad renovera badrum

Hur lång tid tar en badrumsrenovering?