Glöm inte stänga av vattnet till fritidshuset

Fritidshus vid vattnet, en dröm för många.

Fritidshus vid vattnet, en dröm för många.

Vattenskador är kostsamma, se till att undvika dem i fritidshuset i vinter.

Många oroar sig över stöld när de åker hem från sommarhuset för säsongen, men största orsaken att oroa sig för huset är enligt försäkringsbolagen vattenskador - dessa skador utgör idag den största kostnaden i en fritidshusförsäkring. Länsförsäkringar vill därför uppmana fritidshusägare att stänga av vattnet när de stänger huset för säsongen.

– Det största hotet mot våra fritidshus är idag inte stöld utan frysta vattenledningar, och oftast är anledningen till skadorna att husägaren inte har stängt av huvudkranen. Då blir läckagen väldigt omfattande. Kylan spränger vattenledningarna och när solen värmer upp huset på våren så strömmar vattnet ut i huset, säger Ulf Lindholm, skadechef Länsförsäkringar Skaraborg.

Deras bästa tips till fritidshusägare är:

Stäng alltid av huvudkranen när du lämnar huset.

Om du använder huset under vintern, låt värmen stå på 15 grader. Men tänk på att bara några timmars strömavbrott kan ge upphov till frysskador på vattenrören.

Om du stänger huset för säsongen - töm ledningarna. Annars riskerar du att rören fryser sönder, trots underhållsvärme.

Andra råd vid stängning för säsongen

Öppna husets dragventiler så att luften kan cirkulera om huset står utan värme.

Rensa hängrännor och stuprör från löv och skräp.

Led bort regnvattnet från stupröret genom att koppla på en plastslang som är minst tre meter lång.

Förstärk altantaket underifrån med träreglar och stöttor för att klara stora snömängder.

Täck skorstenen så att det inte snöar in.

Dra ut sladdar till elektriska apparater.

Stäng alla fönster och kontrollera att alla lås fungerar.

Töm varmvattenberedaren och pumpar, spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms.

Häll frostskyddsvätska i diskho, tvättställ, golvbrunnar och wc-stol.

Öppna alla innerdörrar, även luckorna till diskbänkskåpet, för att värma rören där.

Ordna med regelbunden tillsyn av huset.

Anpassa värmen i huset, gärna med en luft-/luft-värmepump som är ett miljövänligt alternativ. Då kan värmen dessutom kontrolleras på distans.