Fråga experten

Frågor och svar om badrum

FRÅGA (2007-11-06):
Jag har en fråga angående var fallet i en duschhörna ska börja. Jag har från en källa hört att fallet måste starta 10 cm utanför duschväggarna/-dörrarna. Från samma företag hörde jag en annan säker mening om att fallet naturligtvis måste starta 10 cm innanför duschväggarna/-dörrarna. Vad är det egentligen som gäller?

SVAR:
Enligt Boverkets byggregler BBR 6:5335 ska golvet ha fall mot avloppet i de delar av utrymmet som blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet.
I rådstexten kan vi läsa att lutningen bör vara minst 1:150 och högst 1:50 i duschdelen eller motsvarande.
Som jag läster Boverkets text så ska golvet minst börja luta från insida duschdörr/duschvägg eftersom det förekommer vattenbegjutning innanför dessa.
/Charlotte Andersson

FRÅGA (2007-05-10):
Jag funderar på att slå till på en lägenhet. Men förutsättningen är att jag kan flytta köket till ett annat rum. Detta rum angränsar till ett nytt stambytt badrum. Jag tänkte i min fantasi att man tar badrumsstammen och leder den genom väggen till det nya köket. Kan man göra så? Och framför allt - måste jag riva upp hela det helkaklade badrummet och göra nytt, eller kan man "ta upp ett hål" i kaklet och "täppa" igen det sen. Kort sagt - hur stort ingrepp måste man göra? Vad kan det kosta? Badrumsstammen löper precis på andra sidan väggen.

SVAR:
Principiellt sett finns det inget hinder för den lösning som du funderar på. Du bör dock hämta godkännande från föreningen (jag förutsätter att det är en bostadsrätt) och absolut rådgöra med en fackman eftersom du kommer att punktera det vattentäta skiktet som finns bakom kakelplattorna. Som du beskriver det är det inte nödvändigt att "riva" kaklet men hålet du gör måste tätas omsorgsfullt med avseende på fuktspärren. Kostnaden för detta projekt är svårt för mig att uppskatta. Det får du prata med rörläggaren resp. snickaren om. Gör upp en skiss på hur du vill ha det och kontakta därefter fackfolk och begär in offert på arbetet.
/Björn Lovén

FRÅGA (2007-05-02):
Krävs det golvbrunn på gästtoalett med wc och tvättställ?

SVAR:
Svaret är nej. Det behövs bara om man har ett tappställe.
/Björn Lovén

FRÅGA (2004-03-25):
Vi är en bostadsrättsförening som ska renovera upp våra badrum. Vi har tagit in flera offerter på ett standardbadrum. Efter det har vi kommit fram till att det är väldigt svårt att jämföra leverantörer. Vad behöver man tänka på vid val av badrumsleverantör? Vilka jämförelsekriterier kan man använda för att försäkra sig om att man gör ett bra val? Vad brukar gå fel vid renovering av badrum?

SVAR:
Det går inte att svara i generella termer. Vad menar du med renovering av badrum? Nya stammar för vatten och avlopp, ny golvbrunn, nytt sanitetsporslin och ny ventilation? Nytt kakel på golv och väggar? Nytt värmesystem, helt eller delvis? Beroende på vad era anbudsgivare har haft för underlag att avge pris på kommer prisbilden självklart att hamna på helt olika nivåer. Vad man bör beakta vid badrumsombyggnader är beroende av byggnadens konstruktion, antal våningar etc. En sak som man dock ofta förbiser vid de flesta badrumombyggnader är tiden som ombyggnaden kräver och hur man ska klara sig utan bad och wc under denna tid. Med stamutbyte kan även andra delar av byggnaden påverkas av avbrott i vattentillförseln för inkopplingar etc.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA (2004-01-27):
Vi har köpt ett nyckelfärdigt hus från NCC. I samband med beställningen begärde vi att duschkabinen som var tänkt till badrummet skulle ersättas med badkar. Nu när badrummet står klart visar det sig att golvbrunnen har hamnat långt in under badkaret, 50 cm från av badkaret som är tillgängligt (badkaret står längs ena väggen). Jag anser att brunnen blir svåråtkomlig för inspektion och underhåll som den är placerad. Entreprenören tycker inte att det har med hans skyldigheter att göra. Alla kontakter sker via mäklaren. Jag meddelar således önskade ändringar men ser inte byggplanerna eller godkänner några sådana. Har de rätt att de har inget ansvar i hur lätt/svårt det blir att komma åt brunnen?

SVAR:
Om beställningen av huset och anvisningen om planändringen i badrummet skett före monteringen av brunnen i bjälklaget borde den placerats precis innanför badkarskanten, så att den lätt kan rensas och inspekteras.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA (2004-01-20):
Jag har från flera håll hört att badrumsmatta är tillräcklig ur fukttätnings synpunkt, dvs att man inte skulle behöva lägga spärr bakom mattan. Stämmer det?

SVAR:
En helsvetsad 2 mm plastmatta, rätt utförd med tätning runt brunn och uppstickande rör, är tillräcklig ur fukttätningssynpunkt.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA:
Vi totalrenoverar vårt badrum och har kommit så långt att gipsskivor satts upp på väggarna. Dessa är inte helt plana, utan är avfasade i ena kanten varför spackling måste ske för att få en plan yta för kakelsättning och för att täcka alla skruvhål. Det står aldrig något om spackling och jag undrar nu i vilket skede man gör det? Rimligtvis innan fuktskyddet rollas på, men är det något speciellt spackel som ska användas?

SVAR:
Spackling och iläggning av skarvremsa samt avslipning ska ske före målning, tapetsering eller kakelsättning.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA:
Jag ska bygga till ett badrum, vilket innebär att murstocken kommer fram i badrummet. Nu undrar jag om jag kan ha kvar den endast vitmålad eller behöver den täckas över på något sätt, exempelvis med gips? På övriga väggar ska det vara kakel.

SVAR:
Eftersom murstocken vid eldning får högre temperatur än omgivande väggdelar och kan röra sig något, vore det skäl i att klä murstocken med gipsskiva på stålregelstomme. I skarven mellan den kaklade inklädnaden och de kaklade väggdelarna samt mot tak, monteras elastiskt fogkitt lämpat för badrum.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA:
Vi har bestämt oss för att bygga ett badkar på plats i badrummet i vårt nya hus. Badrummet är på övervåningen med träbjälklag. Badkaret kommer att bli 8-kantigt mot ett hörn i badrummet. Vi tänkte bygga det med den nya byggskivan "Kågecem" som är vattentät. Min fråga är hur ska vi göra konstruktionen för att den inte ska falla isär på grund av vattentrycket. Vi tänkte kakla hela badkaret, både på insidan och utsidan.

SVAR:
Även om idén med åttakantigt badkar verkar fantasifullt och tilltalande, är det inte så lätt att få ihop det till ett väl fungerande badkar. För att undvika haveri med tillhörande vattenskada, vill jag råda dig att låta en kvalificerad konstruktör lösa problemet åt dig.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA:
Vi har synliga avloppsrör i vårt badrum. Vad ska vi tänka på när vi bygger in dem?

SVAR:
Det viktigaste att tänka på är att inbyggnaden inte får fästas vid rören. Dessa måste kunna röra sig fritt vid temperaturförändringar i omgivningen och i rören.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA:
Vi är 66 radhus i vår brf-förening, byggår 1985-86. Det har visat sig lite fuktskador i några av bad- och duschrummen. Vi ska nu göra en besikting av alla hus och funderar då på att göra en enklare fuktmätning när vi ändå är på plats. Kan man göra en fuktmätning som är tillförlitlig genom kakel eller plasttapet eller måste man gå igenom materialen och mäta direkt i väggen?

SVAR:
Man måste gå igenom ytskiktet för att mäta fukten i bakomliggande trämaterial.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA:
Jag har tänkt att lägga klinkers på golvet i mitt badrum. Men avloppsröret i golvet till tvättstället är endast 2 cm över golvnivå, det skall väl vara minst 4 cm? Finns det någon slags förlängning man kan sätta i för att få rätt höjd? Avloppsröret är i gjutjärn med en innerdiameter på 5,5 cm och ligger nedgjutet i betong.

SVAR:
Ja, det finns förhöjningsmuff som kan kapas i erforderlig höjd.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Jag funderar på att renovera ett duschrum som är kaklat. Hur tar man bort det gamla kaklet på bästa sätt? På två av väggarna är underlaget betong, på den tredje gipsskiva. Jag misstänker att en fuktskada finns på den vägg som har gipsskiva som underlag. Det luktar svagt av "gammal källare" på motsatta sidan av denna vägg. Tror ni att mina misstankar är riktiga?

SVAR:
Ja, det är nog riktigt. Utan korrekt fuktisolering på gipsskivan är den troligen genomfuktad. Man får räkna med att ta ner gipsskivan eftersom kaklet sitter oerhört väl fast på gipsskivan. När man gör om kaklingen är det viktigt att man förbereder golv och vägg med korrekt utförd fuktisolering.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA:
Jag har köpt ett hus med nyrenoverat badrum, ny plastmatta på golvet samt ny våtrumstapet som överlappar golvmattan som går upp på väggen. Tyvärr är det bakfall på golvet, varför jag vill ta bort mattan, spackla upp golvet samt lägga ny matta. Jag vill undvika att skada eller byta väggbeklädnaden. Hur görs detta lämpligen för att få en vattentät fog mot befintlig våtrumstapet på väggen?

SVAR:
Du ska ta bort mattan på den yta som har bakfall och nivåjustera underlaget. Den uppdragna plastmattan kan skäras ner på halva sockelhöjden. Därefter lägger du ny plastmatta som tätsvetsas mot befintlig matta. Den nya mattan svetsas mot den bit av sockeln som sitter kvar och överlappas av våtrumstapeten. I värsta fall får man nivåjustera hela våtrumsgolvet.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA:
Är spekulant på ett radhus där det luktar misstänkt i badrummet (som en "blöt hund"). Visserligen duschar de i en duschkabin med det fanns skarvar i på vissa ställen på våtrumsmattan (ej i direkt kontakt med väta). Räcker det att vi tar hjälp av en fuktmätare för att se om allt är som det ska eller ska vi även tänka på andra saker?

SVAR:
Plastmattan skall lossas från väggen och mätning skall ske med mätare på väggen under plasten.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Vattentanken på vår toalett har spruckit och vi vill byta den. Vad behöver man göra för att byta en redan befintlig toalettinstallation? Ar det bara att lyfta bort den gamla och lyfta på den nya? Det går väl knappast att bara byta vattentank?

SVAR:
Det är enklast att byta hela WC-stolen. På äldre typer av WC gick det att byta bara spolcisternen, men detta är olönsamt.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Jag har en bostadsrätt med en plastmatta, troligen inlagd när huset byggdes 1989 i badrummet. Jag undrar nu om det är möjligt att lägga klinkers ovanpå denna matta? Om jag måste ta bort den går det då att skära bort mattan från nedre delen av väggen så att jag slipper ta bort det nedersta kaklet från väggen?

SVAR:
Det är olämpligt att lägga klinkers ovanpå plastmattan. Man har funnit att läggningsmassan för klinker har en ogynnsam effekt på plastmattans täthet. Ta bort plastmattan och förse golvet med ett tätskikt av specialmassa för tätskikt i badrum.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA:
Hej! Vi har fått ett mögelangrepp i vårt helkaklade badrum. Möglet syns i fogarna i golvet. Vi har golvvärme men ventilationen av rummet är halvbra. Hur ska man behandla det för att bli av med möglet? Måste vi riva ut allting och börja från början/ räcker det att tvätta med rikligt med klorin/ måste vi kontakta en firma för hjälp?

SVAR:
Ni måste göra en mögelsanering, dvs foga om kaklet, för att få bort möglet.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Hur kontrollerar man enklast att det inte finns fukt i kaklade badrum?

SVAR:
Med en fuktmätare. Enkla instrument finns på marknaden för någon/några tusenlappar. Man mäter då i fogarna mellan kaklet och får ett värde mellan 1-15. Detta ska sedan jämföras med värdet du får när du sätter mätaren mot väggen utanför badrummet. Visar värdet i badrummet på flera enheter högre finns det fukt.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Jag funderar på att sätta kakel och ev. klinkers i mitt badrum i min bostadsrätt, jag har nu en våtrumsmatta där och vad bör man tänka på vid ett sådant "bygge"? Har bostadsrättsföreningen nått att säga?

SVAR:
Du måste veta vad det är för vägg bakom. Är det en gipsskiva, ska denna förses med en fuktspärr. Kaklet är i och för sig tätt, men fogarna är inte vattentäta. Det finns både skivor av plast och olika medel som målas på, att ha som fuktspärr. I övrigt måste du tänka på rörgenomföringen när du renoverar. Har du otur får du en kostnad för att göra om plastmattegenomföring till kakelgenomföring av rören. Din bostadsrättsförening har nog inget att invända.
/Lars-Göran Dahlén