Badrum

Flytspackla badrummet

Det finns två olika metoder för att flytspackla badrum.

Det finns två olika metoder för att flytspackla badrum. Foto: Medlemmen sir_daniel

Ett bra fall i badrummet är a och o, därför är flytspacklingen så viktig. Här berättar vi om två flytspacklingstekniker som passar i badrum.

Flytspacklar gör du till exempel för att gjuta in värmeslingor eller för att skapa ett grundgolv med fall i badrum. Du kan använda olika tekniker när du flytspacklar. I den här artikeln kommer vi att ta upp två av dessa tekniker.

Den ena metoden (1) är en smula komplicerad men ger bäst resultat om den utförs korrekt. Ska du som hemmafixare använda dig av den, bör du dock ha byggerfarenhet och känsla för material. Det är också bra om du har möjlighet att be någon med erfarenhet av flytspackling att vara med under processen om det är första gången du flytspacklar.

Den andra metoden (2), som är en klassisk hemmafixarmetod, är enklare att använda, men resultatet blir inte riktigt lika bra - du får inte samma mjuka fall. Samtidigt är du inte heller lika beroende av att få allt korrekt under tidspress. Metoden går ut på att du bygger du upp fallet runt brunnen för hand med ett golvspackel efter det att övriga golvet flytspacklats, medan du i förstnämnda metod flytspacklar hela golvet i ett svep.

1. Den svårare men bättre metoden

Den här metoden innebär att du flytspacklar hela golvet i ett svep, även det kraftigare fallet vid brunnen.

Översikt

 1. Täta skarvar och brunn
 2. Inled flytspackling genom att hälla flytspackel längs med väggarna och bygga fall
 3. Låt torka och jämna ut eventuella ojämnheter när det är så torrt att du kan gå på det

 Förberedelser

Underlaget ska vara primat enligt leverantörens anvisningar och normalt sett även försett med armeringsnät - trådtjocklek på sistnämnda ska vara minst 2,5 millimeter, rutstorleken 50-100 millimeter.

För att kunna utföra flytspacklingen krävs även en del verktyg och material.

Det här behöver du

 • Flytspackel
 • Vatten
 • Murarhinkar om cirka 20 liter, ju fler desto bättre men minst 5 stycken
 • Skopa på stång (exempelvis en kåsa fäst på en teleskopsstång)
 • Papper eller mineralull för att proppa igen brunnen
 • Latexfog, fogskum eller silikon för att täta skarvar
 • Bruksblandare eller kraftig borrmaskin med visp
 • Eventuellt nivåpinnar för att kunna avgöra höjden på flytspacklet (valfritt)

När du har allt du behöver beräknar du hur stor mängd flytspackel just ditt golv kräver, samt vilken genomsnittshöjd spacklet kommer att få. Utgå från storleken på rummet och dess förutsättningar, har du exempelvis golvvärme krävs det lite mer: 

 • Höjden vid brunn: Normalt minst 12 millimeter vid träbjälklag, samt 12-15 millimeter vid golvvärme oavsett underlag.
 • Utan golvvärme och på betongunderlag: Ett par millimeter.
 • Fallet ska vara 1:50-1:150 närmast golvbrunnen, och 1:100-1:200 i resten av rummet.

När du vet detta tar du reda på hur många kilo spackel som kommer att gå åt för att bygga en millimeter på en kvadratmeter, normalt hamnar du på 1,5-2 kilo.

Innan du kan börja ska du också skydda brunnen och lister. Fyll brunnen med papper, mineralull eller liknande material. Latexfog eller silikon runt locket säkerställer tätheten. Glöm heller inte att täta mellan golv och vägg.

Jafo-brunn? Återmontera skyddslocket. Purus-brunn? Tag dubbelt lager 0,2 millimeter byggplast eller liknande och kläm fast med klämringen i brunnen. Skär bort överflödet. Täta sedan alla springor och skarvar där spacklet kan rinna iväg 

Blanda spacklet i murarhinkar enligt leverantörens anvisningar. Förbered och blanda en hink i taget och dra därefter ett extra varv med blandaren från första till sista hink när du egentligen blandat klart dem. Massan ska vara klumpfri.

Dags för flytspackling
Nu är du redo att sätta igång. Börja så långt bort från dörren som möjligt. Häll försiktigt spacklet längs väggarna och låt det på egen hand rinna mot golvbrunnen, se till att det blir tjockare ju närmare väggen det är genom att hälla försiktigt. Jobba dock ändå snabbt så att spacklet inte torkar, och arbeta dig mot dörren. När det är klart ska det ha bildats ett litet fall.

Ta nu den skopa på teleskopsstång som du tänkt använda och dra från brunnen ut mot väggen för att förstärka fallet. Massan ska flyta ihop direkt om du arbetat tillräckligt snabbt i föregående moment. När fallet är klart kan du börja skopa upp spackel ur brunnen och hälla det strategiskt längst väggarna. När du märker att underlaget inte längre flyter ihop med det du häller på lika lätt, så kan du skopa upp resten ur brunnen och hälla den massan i en av murarhinkarna istället.

När golvet härdat så att du kan gå på det, tar du en spackelspade och skapar det sista fallet närmast brunnen. Observera att tiden mellan gångbarhet och “för hårt för att skrapa” kan vara ganska kort, var uppmärksam. Kontrollera först hur långt du behöver skrapa för att få ett mjukt fall enligt de angivna intervallen. Du skapar sedan fallet genom att skrapa fram brunnflänsen och sedan genom att skrapa så långt ut som krävs enligt dina tidigare beräkningar.

Ta därefter bort tätlocket från brunnen och plocka ur din tätning. Glöm heller inte att skrapa rent kring klämring och fjäder om du har Purusbrunn. Nu kan du även passa på att skrapa bort eventuella ojämnheter från golvet.

Använd ett kort vattenpass och kontrollera fallet i hela rummet. Det får inte vara något bakfall och fallet ska ligga inom tidigare nämnda intervall. Gör det inte det kan du prima dagen därpå och finjustera med en ny omgång, välj gärna finspackel då så att det är lätt att bearbeta.

2. Den enklare metoden med lite kantigare fall

Den här metoden går ut på att du flytspacklar delar av golvet i två omgångar. Steg 1 är allt golv fram till den våta zonen, steg 2 är att handspackla fallet i det område som utsätts för vatten i dusch eller bad.

Översikt

 1. Stäng av mot brunnen med avstängningslist
 2. Täta skarvar
 3. Inled flytspackling 1 genom att hälla flytspackel längs med väggarna och bygga fall
 4. Låt torka och jämna ut eventuella ojämnheter när det är så hårt att du kan gå på det
 5. Spackla fallet vid brunnen för hand

Förberedelser

Underlaget ska vara primat enligt leverantörens anvisningar och normalt sett även försett med armeringsnät - trådtjocklek på sistnämnda ska vara minst 2,5 millimeter, rutstorleken 50-100 millimeter.

För att kunna utföra flytspacklingen krävs även en del verktyg och material.

Det här behöver du

 • Flytspackel
 • Handspackel för golv
 • Vatten
 • Murarhinkar om cirka 20 liter, ju fler desto bättre men minst 5 stycken
 • Skopa eller spackelspade fäst på teleskopsstång
 • Avstängningslist
 • Latexfog, fogskum eller silikon för att täta skarvar
 • Bruksblandare eller kraftig borrmaskin med visp
 • Murslev
 • Eventuellt nivåpinnar för att kunna avgöra höjden på flytspacklet (valfritt)

När du har allt du behöver beräknar du hur stor mängd flytspackel just ditt golv kräver, samt vilken genomsnittshöjd spacklet kommer att få. Utgå från storleken på rummet och dess förutsättningar, har du exempelvis golvvärme krävs det lite mer:

 • Höjden vid brunn: Normalt minst 12 millimeter vid träbjälklag, samt 12-15 millimeter vid golvvärme oavsett underlag.
 • Utan golvvärme och på betongunderlag: Ett par millimeter.
 • Fallet ska vara 1:50-1:150 i den våta zonen, och 1:100-1:200 i resten av rummet.

När du vet detta tar du reda på hur många kilo spackel som kommer att gå åt för att bygga en millimeter på en kvadratmeter, normalt hamnar du på 1,5-2 kilo.

Innan du kan börja ska du sätta upp avstängningslister och täta skarvar och springor. Avstängningslisten ska sitta så att flytspacklet inte kan rinna in i den våta zonen.

Blanda spacklet i murarhinkar enligt leverantörens anvisningar. Förbered och blanda en hink i taget och dra därefter ett extra varv med blandaren från första till sista hink när du egentligen blandat klart dem. Massan ska vara klumpfri.

Flytspacklingssteg 1

Nu är du redo att sätta igång. Börja så långt bort från dörren som möjligt. Häll försiktigt spacklet längs väggarna och låt det på egen hand rinna mot golvbrunnen. Se till att det blir tjockare ju närmare väggen det är genom att hälla försiktigt. Jobba dock snabbt så att spacklet inte torkar, och arbeta dig mot dörren. När det är klart ska det ha bildats ett litet fall.

Ta nu den skopa på teleskopsstång som du tänkt använda och dra från avstängningslisten ut mot väggen för att förstärka fallet. Om du spacklar tunt är det möjligt att detta inte behövs, flytspacklet är ganska trögflytande så vid tunt lager bildas ett fall automatiskt. Ditt omdöme får avgöra, men du kan använda så kallade nivåpinnar för att se hur högt spacklet når om du vill - de ska dock sitta där innan du börjar spackla i så fall. Massan ska flyta ihop direkt om du arbetat tillräckligt snabbt i föregående moment.

Låt golvet härda. När det är så hårt att du kan gå på det kan du passa på att skrapa bort eventuella ojämnheter från golvet. Observera att tiden mellan gångbart och för hårt för att skrapa kan vara ganska kort, så var uppmärksam.

Använd därefter ett kort vattenpass och kontrollera fallet i hela rummet. Det får inte vara något bakfall och fallet ska ligga inom tidigare nämnda intervall. Gör det inte det kan du prima dagen därpå och finjustera med en ny omgång, välj gärna finspackel då så att det är lätt att bearbeta.

Flytspackling steg 2

När huvudytan av golvet är färdigflytspacklad är det dags att ta tag i fallet i den våta zonen. Börja med att plocka bort avstängningslisten och blanda därefter till byggspacklet. Använd golvspacklet för att kunna bygga upp fallet för hand med spackelspade 

Fördela ut spacklet med hjälp av en murslev i området, och använd spackelspade för att släta ut det. Släta ut det så att det bildas ett fint fall där ändarna som vetter mot resten av golvet är i samma höjd och ändarna mot brunnen är i samma höjd som brunnens fläns, observera att hela brunnens fläns ska synas när du är färdig. Fallet bör motsvara det vi nämner ovan under rubriken förberedelser. Använd ett kort vattenpass för att kontrollera fallet.

Läs mer

Regler för elinstallationer i badrum
Kritiska moment i badrumsbygget