Endast hälften av de enskilda avloppen i Skåne är godkända

Skånes lägesrapport av arbetet med de skånska miljömålen. Antalet avlopp som bryter mot miljöbalkens krav.

Skånes lägesrapport av arbetet med de skånska miljömålen. Antalet avlopp som bryter mot miljöbalkens krav.

Hälften av de enskilda avloppen i Skåne bryter mot miljöbalkens krav, visar Länsstyrelsens lägesrapport.

Länsstyrelsen i Skåne har avgett en lägesrapport för de skånska miljömålen, och konstaterar där att cirka hälften av de enskilda avloppen inte når upp till miljöbalkens krav och därmed bryter mot reglerna. 

– De enskilda avloppen är ett miljöproblem vi måste ta på allvar. De tio procenten med enskilda avlopp släpper ut nästan lika mycket övergödande ämnen som de 90 procenten med kommunal avloppsrening, säger Ann Nilsson, vattenhandläggare hos Länsstyrelsen.

Hon säger även att kommunerna lägger allt större fokus på att inventera de enskilda avloppen för att komma tillrätta med problemen, men att det finns ett mörkertal eftersom inventeringen inte är klar ännu. 

De två anledningar som tros ligga bakom problemet med de enskilda avloppen uppges vara ekonomi och okunskap. Många vet inte om att deras avlopp inte är godkänt längre, andra väljer att inte åtgärda avloppet eftersom det är kostsamt.

– Det är inte helt ovanligt att någon har ett avlopp från 1962 då huset byggdes och då är reningen inte fullgod. Dels har kraven ökat genom åren och dels är det stor risk att anläggningen satt igen. Det är inga evighetsmaskiner. Enligt miljöbalken får man inte ha ett avlopp som inte är godkänt, det måste åtgärdas, säger Ann Nilsson.