Månadens arkitektritade

Ett träd mitt i huset

I Sydneys förortskvarter har B.E Architecture byggt till en större villa med ett atrium där ett eukalyptusbesläktat träd kontrasterar mot sandstensfasaden och trägolvet. Vi tittar närmare på problematiken med att bygga in ett träd i huset.

Uteplats med träd

Hopetoun Avenue i Vaucluse, i Sydneys förortskvarter. Foto: B.E Architecture

Modernistisk arkitektur vill gärna göra inne till ute och tvärtom, med hjälp av stora glasytor från golv till tak. Man ska inte stänga sig inne bakom tjocka väggar och små fönster, utan ta del av naturen. Arkitekturens roll blir att med öppna och slutna ytor rama in och exponera på ett kontrollerat vis. Men varför inte gå ett steg längre och helt enkelt bygga in ett eller flera träd i det egna huset? Lite naturromantiskt, och samtidigt helt i linje med vår tids miljömedvetenhet. 

Fast det är inte helt enkelt att lösa det byggtekniskt praktiska när man ska uppföra tak och fixa fuktproblematiken med en trädstam mitt i ett hus. Arkitekten Daniel Fagerberg gillar trä som byggnadsmaterial, han är något av en expert på passivhus och har bidragit både som arkitekt och konsult i många prestigebyggen. Daniel ser egentligen inte alltför stora problem med att låta ett träd vara en del av ett hus. 

Uteplats med träd

Hopetoun Avenue i Vaucluse, i Sydneys förortskvarter. Foto: B.E Architecture

– Ett träd växer på bredden och på höjden, och det kan röra sig en hel del när det blåser. Det kan man lösa med gummimanschetter kring hålet i taket.

– Enklast är att antingen ha enkel access till taket så att man kan rensa, eller att undvika takfällor som gör att löven samlas på hög. Låt allt rinna ned på en grusbeläggning men se till att skydda fasaden ordentligt.

Pool och uteplats med träd

Hopetoun Avenue i Vaucluse, i Sydneys förortskvarter. Foto: B.E Architecture

Rötterna behöver näring förstås, och det gäller att inte gräva så djupt. Antingen kan man göra ett hål i en bottenplatta, eller helt undvika att ha en. Daniel förklarar att man får acceptera att vattenavrinningen går hela vägen ned längs med trädet, och att det dessutom kan bli en hel del löv på taket.

– Fast det är betydligt enklare att låta bygga ett stiligt atrium istället för att integrera ett träd i ett hus. I atriet kan man ha en liten grusgång att kratta, då undviker man många av de problem ett träd kan orsaka.

Trädäck med träd

Hopetoun Avenue i Vaucluse, i Sydneys förortskvarter. Foto: B.E Architecture

Ett bra exempel är Hopetoun Avenue i Vaucluse, i Sydneys förortskvarter. Här har B.E Architecture byggt till en större villa just med ett atrium där ett eukalyptusbesläktat träd kontrasterar mot sandstensfasaden och trägolvet. Trädet växer här genom en generöst stor öppning och låter sin höga trädkrona resa sig över huset. Taket har belagts med sten för att lösa problemen med nedfallande löv. 

Hus byggt runt träd

Hopetoun Avenue i Vaucluse, i Sydneys förortskvarter. Foto: B.E Architecture

Ett minst lika intressant projekt är Casa Corallo av Alejandro Paz i Santa Rosalia några mil utanför Guatemala city. Arkitekten och beställarna ville behålla så många träd som bara möjligt i den kuperade terrängen och valde dessutom att inkorporera flera i huset. Trots sitt moderna utseende ser huset ut att ha stått på plats under lång tid, träden vittnar om ett långt liv. För att lösa det rent praktiska så har man byggt med en enkel rå betongkonstruktion som kontrasterar mot både träd och träbalkar. Alejandro Paz understryker att interiören lever ihop med exteriören, och att man istället för att hugga ned träden gjort dem till en del av arkitekturen.

Hus byggt runt träd

Hopetoun Avenue i Vaucluse, i Sydneys förortskvarter. Foto: B.E Architecture

Ett träd lever förstås sitt eget liv. Rotsystemet kan bryta sönder grundmurar, och ytligt liggande rötter kan orsaka mögel, röta och lukt. Å andra sidan så kan ett träd också bidra till dräneringen av ett hus. Johnny Schimmel, forskare vid institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU i Umeå, rekommenderar något av våra svenska ädellövträd om man nu skulle komma på idéen att bygga kring ett träd.

– Man bör välja ett träd som man kan förvänta sig står kvar rätt länge, ek är förstås inte fel.

– Om jag ser några risker? Givetvis kan gamla grenar ramla ned, men det kan man motverka med regelbunden beskärning. Samtidigt är det, oavsett vilken art man väljer, ett problem med att träd rör sig. I Medelhavsländer finns det exempel på hus byggda kring träd, men där har man inte vår fuktproblematik.

Takterrass med träd

Hopetoun Avenue i Vaucluse, i Sydneys förortskvarter. Foto: B.E Architecture

Henrik Hammar, byggnadsinspektör vid Lunds kommun, förklarar att det inte finns några allmänna hinder för att bygga ett hus kring ett träd.

– Vi tar inte upp fuktproblematik i en bygglovsprövning, men däremot i den tekniska prövningen. Som sökande gäller det att du övertygar oss om att ditt system fungerar enligt de regler som finns. Det finns inga specifika teknikkrav, däremot funktionskrav. Vi är ganska teknikneutrala, men däremot så finns det samhällskrav som ska uppfyllas när det gäller exempelvis tillgänglighet.

Hus utformat efter trädens placering

Casa Corallo av Alejandro Paz i Santa Rosalia några mil utanför Guatemala city. Foto: Alejandro Paz

Om man verkligen vill bo mitt i naturen så är förstås Tham & Videgård Arkitekters trädhotell i Harads norr om Boden en inspiration. Bland de sex arkitektritade rummen som hängts upp några meter ovan mark så är TVA:s projekt det mest spektakulära. Arkitekturen blir till en del av den orörda naturen med ett minimalt avtryck, nästan som något av en kameleont med sitt reflekterande glas enligt Martin Videgård.

Den fyra meter höga, breda och djupa kuben liknar en spegel i sitt reflekterande av det omgivande skogslandskapet. Kuben hänger 5 meter ovan mark och väger cirka 4 ton. Trädstammen ska enligt Martin Videgård klara upp till 15 utan några problem.

– Det handlar i vårt fall också om hur människan förhåller sig till naturen. När vi ger oss ut i vildmarken klarar vi den tuffa miljö med olika high-tec lösningar som Gore-Tex, kevlar, kompositmaterial och avancerad teknik. Det ska väga lite och vara smart. Vi har anammat samma anda med vår lättviktskonstruktion i aluminium, med spegelglaset som reflekterar bort solvärmen och med plywood som ett raffinerat trämaterial.

Glaset är genomsiktligt inifrån. Om dagen fungerar utsidan som en spegel. Fram emot kvällen tänds de olika kvadraterna och avslöjar fönster i plywoodpanelen. För säkerhets skulle så har en transparent screentryckt UV-film laminerats på glasets utsida, synlig endast för fåglarna som därmed undviker att flyga rakt in spegelkuben.

Hotellrum i träd

Tham & Videgårds trädhotell i Harads. Foto: Tham & Videgård Arkitekter