Månadens arkitektritade

Takterrass och pulkabacke i ett

Arkitekten Cage Copher har ritat ett passivhus med inbyggd pulkabacke, ett hus som knappt syns från vägen men har bästa sjöutsikten.

Fasad i svart korrugerad plåt

Foto: Robert Hayes Photography

Pulkabacken är ett lågenergihus som bygger på passivhusprincipen med hög isoleringsgrad, hög lufttäthet och ventilationsvärmeåtervinning.

– Tätskikten är förutom isolering och köldbryggor den största utmaningen när det gäller modulbyggen, säger arkitekten Cage Copher, grundare av Street Monkey Architects. Friendly Building har blivit duktiga på det här, och alla projekt provtrycks.

En annan rätt självklar referens är förstås Villa Malaparte på Capri, Adalberto Liberas hus för författaren Curzio Malaparte som uppfördes i slutet av trettiotalet. Här på en otillgänglig klippa i Medelhavet spelade Godard in Föraktet med Brigitte Bardot. Cages hus anspelar dock mest på den italienska rationalismen, villan ute på Värmdö är inte utförd i rött tegel och trappan är förvandlad till just en pulkabacke. På sitt arkitektkontor Street Monkey på Södermalm förklarar Cage att grannfastigheten ligger så pass tätt inpå att lösningen var rätt självklar.

Hur krymper man en stor husvolym så att inte grannarna störs? En pulkabacke på taket är en rätt originell lösning. Och kanske inte så underligt med tanke på att arkitekten Cage Copher ursprungligen kommer från San Diego, utbildade sig på Hawaii, för att sedan skriva sitt examensarbete om passivhus vid KTH i Stockholm.

Terrass på taket

Foto: Robert Hayes Photography

Pulkabacken är byggd med platta på mark och med en stödmur. Modulerna är försedda med en luftad fasad. Den svarta korrugerade plåtfasaden ger huset ett diskret uttryck, vilket förstärks av den sparsamma fönstersättningen.

– Jag valde svart för att göra huset lite mer subtilt, uppifrån ser det litet ut, underifrån desto större.

– Den 200 kvadratmeter stora villan syns knappt från vägen, men nere vid vattnet har man den allra bästa utsikten. Utgångspunkten har varit att grannhuset ligger en 12-15 meter ifrån och båda husen vetter mot sjön. Den här lösningen minimerar insyn, samtidigt så gör den svarta fasaden också att huset smälter in i omgivningen.

– Barnen i grannhuset är stormförtjusta, de använder backen hela tiden, berättar Cage Copher. När jag skissade fram huset tänkte jag, om det var mitt eget hus, då skulle jag vilja ha en stor takterrass med sjöutsikt och då kan man ju också dölja huset med en ramp. Jag älskar att åka pulka, jag gör det rätt ofta trots att jag inte har egna barn.

Pulkabacke på taket

Foto: Robert Hayes Photography

Den branta tomten gjorde det möjligt att skapa en dynamisk planlösning i flera olika plan, och så förstås terrass och pulkabacke.

– Det var vinter när vi tittade på tomten första gången, berättar Cage Copher och för mig som kommer från södra Kalifornien är snön något annorlunda och jag gillar att åka pulka!

Både grannhuset och Pulkabacken är beställt av Ingrid Westman som Cage mötte under sitt ex-jobbsarbete. Hon startade sedermera Friendly Building med inriktning på att bygga passivhus. Det första huset ute på Värmdö såldes inom någon vecka, Pulkabacken tog lite mer tid på sig innan det flyttades in även där.

Läsplats i trappan

Foto: Robert Hayes Photography

Ambitionen har varit att skapa något av en semesterkänsla med både små och stora glaspartier som vetter ut mot den kuperade omgivningen och sjöutsikten. Här finns också plats för små detaljer som exempelvis en liten läsplats i trappan.

Fasaden är klädd med svart korrugerad plåt som enligt Cage fungerar lika bra som kontrast mot den gröna skogen som mot snön. Byggnaden är uppförd med prefabricerade stålmoduler som försiktigt lyfts på plats på den brant sluttande tomten för att minimera åverkan under byggtiden. Entrévåningen innehåller sovrum, badrum samt en stor balkong och en läshörna i trappan. På det nedre planen finns ytterligare tre sovrum och anslutning till altanen vid den nedre trädgården.

prefabricerade stålmoduler

Foto: Robert Hayes Photography

Cage, som bor i Stockholm sedan 7 år, berättar att han föredrar den svenska arkitekturen framför den amerikanska.

– Varken Hawaii eller Kalifornien har något större utrymme för en kretsloppsanpassad arkitektur, i Sverige finns en helt annan miljömedvetenhet.

Stort glasparti

Foto: Robert Hayes Photography

Vardagsrummet nås direkt från entrén och har ett stort glasparti med utsikt över havet och balkong.

Kök

Foto: Robert Hayes Photography

Köket ligger i direkt anslutning till vardagsrummet.

Vardagsrum

Foto: Robert Hayes Photography

Utsiktsplats i köket

Foto: Robert Hayes Photography

I köket finns en läx- och läsplats för barnen med utsikt.