Bygga nytt hus

Garage förvandlat till villa och konstgalleri

Arkitektkontoret Elding Oscarson visar med Gallery Home i Brevik på Lidingö att återvinning kan ge oväntade överraskningar: ett stort garage har förvandlats till en villa om 340 kvadratmeter inklusive ett helt konstgalleri för familjen Feigin-Hamilton.

– Vi hade inte en tanke på att köpa tomt eller bygga ett helt hus, berättar Richard Feigin och Louise Hamilton, vi ville hitta något färdigt att flytta in i. Under en av våra husvisningsturer åkte vi förbi en tomt som låg ute på Hemnet. Vi blev nyfikna: ett enormt åttabilsgarage med mark och allt, kan vi förvandla det till ett helt hus?

Foto: Mikael Olsson

Familjen Feigin-Hamilton tog kontakt med arkitekterna på Elding Oscarson som de kände till från Mölle by the Sea och hyllade museiprojekt som Kasper Salin-premierade tillbyggnaden av Skissernas museum i Lund, och inte minst Jonas Eldings arbete med japanska SANAA:s New Museum i New York.

– Vi anser att konstnärer och arkitekter ska ha full frihet att utveckla sina idéer, förklarar Richard Feigin som en gång i tiden själv drömde om att bli arkitekt, då får man mest ut av deras kreativa förmåga. Under designstadiet mötte vi lösningar som vi själva aldrig tänkt på, och som ibland kändes rätt främmande, men vi gav arkitekterna fritt spelrum. Vi hade ingen fantasi bortom träpanel, puts och tegel som fasad, men utan Aluzink-lösningen hade inte huset fått sin karaktär och säregenhet.

Foto: Mikael Olsson

Den centralt placerade spiraltrappan leder från det ombyggda garaget upp till vardagsrum och kök i markplanet, och vidare till ovanvåningens sovrum.

– Vi hade lekt med tanken att ha ett konstgalleri vårt hus, berättar Louise Hamilton. Nu fick vi chansen att bygga för fler än bara vår familj. I vårt tredelade hus är källaren galleri, bottenvåningen social yta och även här har vi galleri. Det övre planet en strikt privat sovavdelning.

Foto: Mikael Olsson

De tre arkitekterna Jonas Elding, Johan Oscarson och Matthias Salaets tog fram bygglovshandlingar och har sedan vidarebearbetat projektet med detaljritningar fast i en begränsad skala. Till skillnad från andra projekt har man endast producerat en liten del av bygghandlingarna, byggaren har exempelvis tagit in sin egen konstruktör till stommen, allt för att slimma projektkostnaderna.

– Arkitekterna har två uppgifter, har Richard Feigin insett under byggprocessen, dels att ta fram en design för bygglovshandlingen, dels underlag för genomförande i konstruktionsritningar och bygghandlingar. Under projektets gång har lärt oss värdet av bygghandlingen som mall för att byggentreprenaden blir helt rätt. I vårt nästa projekt kommer vi absolut ta fram en sådan tillsammans med arkitekterna. Och jag kan bara understryka: om man som beställare inte är intresserad av design och genomförande: se till att upphandla även bygghandling från arkitekten!

Foto: Mikael Olsson

Att inte beställa alla bygghandlingar från arkitekten är ett chanstagande som i detta fall ändå gått land tack vare beställarens och byggentreprenörens långtgående engagemang i alla faser. Arkitekternas tåliga design med en driven gestaltning har varit en förutsättning, och resultatet har blivit att ett stort underjordsgarage har förvandlats till villa och konstgalleri om 340 kvadratmeter.

– Med rätt koncept så har allt fallit på plats under detaljritnings- och byggskede, säger arkitekt Jonas Elding som kan räkna nästan 15 fysiska modeller för Gallery Home, förutom alla skisser. Vi siktar alltid på att göra ett fullt set med bygghandlingar, men denna gång blev det en förenklad lösning. Vi har däremot kompletterat med detaljritningar för den synliga stommen när det gäller balkar, avväxlingar, trapphål, fönsterpassning och en del annat.

Foto: Mikael Olsson

Gallery Home är byggt med lättbetongblock som klätts med Aluzinkplåt. Det gamla garaget har förvandlats till konstgalleri, och den övre husvolymen har en öppen planlösning med utsikt i alla väderstreck. De fyra sovrummen utgör den privata ovanvåningen. Härifrån kan man även ta sig vidare upp till en uteplats på taket.

– Fasaden är byggd med Plannjas vanliga takplåt som levereras i fasta längder som vi inte behövt skarva horisontellt, säger Jonas Elding.

Foto: Mikael Olsson

Det gamla garaget från nittiotalet har blivit ett stort rum som också används för olika konstutställningar. Den kvadratiska ytan bryts upp av en dubbel takhöjd i den ena änden.

Foto: Mikael Olsson

Arkitekterna har tagit fasta på det befintliga i form av det stora garaget, I princip har de tagit upp ett hål i taket, installerat en trappa och byggt vidare ovanpå. Det vanliga är annars att man bygger ut ett befintligt hus med ett garage och kanske ett gästhus. Gallery Home har tillkommit i omvänd ordning och är därmed inte endast ett komboprojekt med både konstgalleri och boende, utan också ett återvinningsprojekt. 

Foto: Mikael Olsson

Den centralt placerade spiraltrappan leder från det ombyggda garaget upp till vardagsrum och kök i markplanet, och vidare till ovanvåningens sovrum.

– Plywoodbalkarna har en rätt stor spännvidd på cirka 9 meter, de sitter relativt tätt med skivor av björkplywood som undertak förklarar arkitekt Jonas Elding. Det ger oss ett enda stort rum som öppnar sig åt alla håll.

Sektionsritning med garage.

Sektionsritning utan garage.

Planritning över garage och bottenvåning.

Planritning ovanvåning och takterrass.

Ritning över fasaderna.