Månadens arkitektritade

Fritidshus Kyrkesund ett med havet

Egentligen kan det inte bli enklare. Åt ena hållet en öppen spis, åt det andra utsikt över bergknallar och Västerhavet. Mattias Gunneflo kom i kontakt med beställaren när de behövde råd rörande köpet av en kuperad tomt som tycktes alltför svårbyggd.

Fasad med stående panel

Foto: Åke E:son Lindman

Platsen för det nya fritidshuset ligger en kilometer från Kyrkesunds äldsta bebyggelse och nära 300 meter från sundets norra inlopp. Här har det fiskats sill för fullt när den gått till, och inte långt bort låg traktens trankokeri. Egentligen ligger tomten inte högt nog för att se havet, men den översta våningen reser sig högt nog för att ge en vid utblick över det karga landskapet och havet. Förutom huvudhuset, som innehåller kök, vardagsrum, sovrum och bad, så finns det även ett mindre hus som härbärgerar två mindre gästrum och som effektivt avgränsar mot granntomten.

Kyrkesund ligger på Tjörnsidan mittemot Härön i Bohuslän. En krokig väg leder upp till gästhus och boningshus som tillsammans antyder möjligheten att addera fler hus i framtiden. Byggkostnaden för de två husen på sammanlagt 122 kvadratmeter har legat på knappt 3 miljoner.

– Husen är relativt välisolerade med en väggtjocklek på drygt 350 millimeter, säger Mattias Gunneflo. Ett FTX-system har installerats för att ge en balanserad ventilation med värmeåtervinning.

Öppningsbart glasparti

Foto: Åke E:son Lindman

Kök och matplats har direkt tillgång till uteverandan via ett stort öppningsbart glasparti. Träpanelen och noggrant utförda enkla detaljer ger ett sparsmakat och samtidigt inbott uttryck.

– Beställarna förväntade sig nog inte en modernistisk villa, snarare var de ute efter ett klassiskt hus med traditionella kvaliteter, säger Mattias Gunneflo eftertänksamt. Jag kallar det här för ett primitivt hus, i positiv bemärkelse, jag har ju själv vuxit upp i ett torp på somrarna där eldstäder, lukten av trä och sådant ger hela upplevelsen. Det här fritidshuset är öppet för det enkla livet där man har tid att tända eld i den öppna spisen och sedan sitta där och höra elden som sprakar med blicken fäst ut mot fågelsträck och segelbåtar som rör sig över Västerhavets vågor.

– Mitt viktigaste råd var att arbeta med en duktig arkitekt som kan hitta fördelar med tomtens typiska egenskaper, förklarar Mattias som fick kontakt med det beställande familjen via deras son. De köpte tomten och valde att arbeta vidare med mig. Vi inledde med ett långt samtal om vilka kvaliteter de eftersträvade. Dialogen med beställaren är oerhört viktig, det är ju i den man förstår drömmar bortom kvadratmetersberäkningar och tekniska funktioner. 

Matplats i kök

Foto: Åke E:son Lindman

Murstocken står mitt i byggnaden med de två eldstäderna ovanpå varandra. I köket vänds således utblicken mot söder ut genom det stora skjutpartiet.

– Vi har använt fabriksmålad träpanel i gran till väggar och tak invändigt, säger Mattias Gunneflo. Det är enkelt gjort, köp på ett byggvaruhus, finsåga på plats, betydligt enklare än att sätta upp gipsskivor och spackla fogar. Fortfarande idag, mer tre år efter att husen blev klara, doftar det trä invändigt. 

– Beställarna hade nog förväntat sig ett traditionellt hus med sadeltak, lite som traktens traditionella vitmålade villor. Mitt förslag överraskade dem och de gick hem för att tänka efter. Den mentala bilden av ett hus kan lätt bli en låsning som motverkar det man egentligen vill uppnå. De kom tillbaka helt övertygade, det här var ju precis det hus vi hade talat om!

Vardagsrum

Foto: Åke E:son Lindman

Ovanvåningens vardagsrum vetter både inåt och utåt: den öppna spisen sluter rummet mot huset medan utsikten mot norr och havet öppnar sig via en ett stort panoramafönster.

Trots de stora fönsterpartierna och pulpettaket så är det ett rätt traditionellt hus. Murstocken är placerad i husets centrum med finessen att de två eldstäderna placerats ovanför varandra riktade åt olika håll. Trä har konsekvent använts som byggmaterial på både in- och utsida, och alla utblickar är riktade mot den orörda bohuslänska naturen. Mattias Gunneflo nämner den norska arkitekten Wenche Selmer som en viktig inspiration till en arkitektur där textur, materialitet, ljus och natur ger hus som kan åldras tillsammans med sina ägare

Vy av huset på avstånd

Foto: Åke E:son Lindman

Fritidshuset på Tjörn reser sig bland berghällar och envis växtlighet för att från översta våningen via ett generöst panoramafönster med infällda karmar se ut över havet. 

Invändig trappa

Foto: Åke E:son Lindman

Den kilformade trappan som leder till ovanvåningen förstärker rörelsen uppåt mot ljuset och utsikten. 

Fasad i sibirisk lärk

Foto: Åke E:son Lindman

Den obehandlade fasadens smala brädpanel i sibirisk lärk har sågats av precis några centimeter över berget för att exakt följa dess kontur, allt för att byggnaderna ska kunna samtala med platsen utan att ta över. Fritidshuset i Kyrkesund nominerades i fjol i Träpriset.

– Trä har en oslagbar potential i att det kan bearbetas på plats, understryker Mattias Gunneflo. Fasadens lock löper förbi sockeln och är försiktigt avsågat precis ovanför bergsknallarna. 
 

Indragen entré

Foto: Åke E:son Lindman

Förstukvisten har samma väggbeklädnad som husets inre, ett effektivt sätt att på modernistiskt vis skapa en relation mellan inne och ute. Den vitmålade panelen ger också en signal till besökare så att de hittar ända fram med tanke på att vägen ligger ganska långt bort.

– Vi har undvikit att spränga sönder berghällarna vilket annars är rätt vanligt på Tjörn trots att man har så fantastisk natur, förklarar Mattias Gunneflo, istället har vi försiktigt murat ett fundament med leca efter en enklare platsgjutning för att få till en plan yta. Egentligen är grundläggningen en klassisk torpargrund.