Månadens arkitektritade, Arkitektur

Fritidshus på Bohusläns klippor

Fritidshus på Bohusläns klippor

Rymligt, ljust och klätt med trä på insidan, tåligt och underhållsfritt mot havets saltstänk på utsidan. Arkitekt Mats Fahlander tar platsens karaktär som utgångspunkt för en liten husgrupp i Slävik på Härnäset i Bohuslän.

Istället för den traditionella bohuslänska fiskarstugan, så har Mats valt tunnvälvda tak med en rikligt uppglasad fasad.

Mats Fahlander
Mats Fahlander

 

– De nya byggnaderna finns i ett fritidsområde från trettiotalet som beställarnas släkt själva utvecklat. Familjens fina befintliga byggnad från 50-talet har också varit inspirerande, inte minst vad det gäller den ombonade interiören.

Mats har själv tillbringat åtskilliga somrar på en ö mittemot Slävik och fastlandet. Beställaren och han är inte bara barndomsvänner, utan också skolkamrater från Ekerö, och för 10 år sedan började de diskutera möjligheten att ändra områdets detaljplan från 70-talet så att de nya byggnaderna kunde få utsikt mot västerhavet. Efter många diskussioner med Lysekils Kommun kunde ändringarna genomföras och bygget av de två fritidshusen med en tillhörande gäststuga och bastu gick igång för tre år sedan. Utgångspunkten var en byggrätt på 90 kvadratmeter med ett tillhörande uthus om 30 kvadratmeter, med noggrant specificerade byggnadshöjder. Barndomsvännens lite större hus med bastu och gästhus utnyttjar byggrätten fullt ut, föräldrarna har istället nöjt sig med en byggnad om 60 kvadratmeter.

Fritidshus Bohuslän

– Vi har tagit fasta på de här grova klippornas rundningar och den mycket vackra men karga bohuslänska naturen. Husen skulle vara så underhållsfria som möjligt, och därför valde vi traditionella och grovt korrugerade fibercementskivor som fasadmaterial.

– De tunnvälvda taken antar jag är rätt ovanliga idag, men det finns fina exempel i arkitekturhistorien, säger Mats och nämner t.ex. tunnelbanestationen Thorildsplan vars perrongtak utformades av Peter Celsing.

Fritidshus Bohuslän

Mats Fahlander vann Rödfärgspriset för Villa Maria i Nacka för 5 år sedan. Den svarta färgen underströk den strama och enkla formen. Även i Slävik så bjuds på något annat än ännu ett prefabricerat typhus. De välvda taken ger en generös rumslighet på insidan där trä i väggar, golv och tak ger en ombonad miljö i stark kontrast mot det blygråa och grönskimrande västerhavet. Mats har låtit klipporna stå kvar orörda utan några sprängningar, det ena huset är upplyft direkt på granithällarna, det andra står ute på ljungheden med marken som fritt drar fram under husen.

Fritidshus Bohuslän

– Platsens fysiska förutsättningar och beställarnas program är den självklara utgångspunkten, understryker Mats och förklarar att när det gäller fritidshus så är budgeten ofta begränsad, därför gäller det att hitta enkla lösningar och enkla material.

Fritidshus Bohuslän

– Här har vi dock satsat extra på fönsterpartierna, eftersom de är mycket utsatta mot havet och väster. Under höststormarna kan det bokstavligen spruta saltvatten högt upp på klipporna.

Fritidshus Bohuslän

Uppvärmningen sker med vedkaminer, men husen har också golvvärme som än så länge laddas med en elpatron. Energieffektiva glaspartier ger tillsammans med cirka 20 centimeter isolering i väggar och 35 i tak välisolerade fritidshus.