Månadens arkitektritade

Både hem och studio

Insidan av Solbrinken Ordinary House i Gustavsvik öster om Stockholm är lika vit och ljust öppen som utsidan är svart och kubiskt sluten. Generösa takfönster bjuder stora ljusinsläpp, och mot öst och väst öppnar glaspartier från golv till tak upp mot den kringliggande naturen.

Svart fasad och panoramafönster

Åke E:son Lindman

- Visst kan man titta på förebilder som exempelvis Peter Zumthor utomlands, säger Katarina Lundeberg, men vi har en hel del att hämta ur vår egen svenska arkitekturhistoria, inte minst hos Sigurd Lewerentz och hans materialbehandling.
Namnet på Katarinas arkitektkontor, In Praise of Shadows, är hämtat från en roman av den japanska författaren Junichiro Tanizaki.

–Den skrevs på trettiotalet och handlar inte direkt om arkitektur, men om hur viktiga kvaliteter går förlorade i det moderna samhället. Vi behöver få tillbaka en känsla för det taktila, för hur ljuset skimrar i olika material, allt för mycket av det som byggs idag är livlöst och dött. 

Katarina Lundeberg vid Praise of Shadows Arkitektur AB förklarar att man på sedvanligt manér kunde ha glasat upp mot söder, men att beställarna Sofa Gromark Norinder och Tor Norinder önskade skydd mot insyn och ett kontrollerat ljus som fungerar både för hem och för arbete. Placeringen av det smala och höga bostadshuset och den lilla ateljén är medvetet vald. Istället för att blicka ut mot det gamla sommarstugeområdets blandade bebyggelse av typhus och gamla stugor, ligger Solbrinken placerad mellan den gamla fruktträdgården och tallskogen, som en undanskymd värld helt för sig själv.

 

Vardagsrum

Åke E:son Lindman

Bostadshuset har en öppen planlösning med loft för sovrum och plats för de tre barnen att leka på. I den separata ateljén om 40 kvadratmeter har makarna Gromark/Norinder gott om plats för sina yrkesverksamheter som kläddesigner och grafiker. De två byggnaderna är utförda som trähus med regelstomme, och med platsgjutna lättslipade betonggolv. Plankfasaden är målad med svart oljefärg, och det förvånar knappast att Solbrinkens enkla och sammanhållna uttryck med omväxlande öppna och slutna ytor har givit nomineringar till Träpriset 2012 och Nacka Stadsbyggnadspris. 

– Ett hus är något man bygger kanske en enda gång i livet, det kräver omtanke och att det anpassas till platsen, säger Katarina och förklarar att man tillsammans med kunden formulerat en liten berättelse som vägledning för arbetet.

 

Matplats

Åke E:son Lindman

De höga rummen ger en utmärkt ljusföring, och avslöjar att här är inte endast hem för en familj med tre barn, utan också arbetsplats och studio. Solbrinken ligger i ett gammalt sommarstugeområde i Nacka med blandad bebyggelse. Familjen har valt att lägga huset mellan tallskogen och den gamla fruktträdgården, utan insyn och nästan helt för sig självt. Inspirationen hämtas både från Skåne och Västervik, och här anas förebilder i arkitekter som Peter Celsing och Eskil Sundahl. Den tydliga markeringen av ett gårdsrum med betongmurar, grus och körsbärsträd visar också på en japansk inspiration. Land Arkitekter har stått för landskapsplaneringen kring Solbrinken.

Svart fasad av stående panel

Åke E:son Lindman

Solbrinken Ordinary House har byggts med en stor omsorg om detaljer, allt för att ge ett närmast minimalistiskt exakt uttryck. De två byggnaderna är försiktigt inställda i landskapet med golvnivåer helt i liv med den omgivande marken. 

– De här två stora byggnadskropparna i trä symboliserar två korpar som har landat mitt i skogen för att bygga bo. Genom små förskjutningar av de inre volymerna skapas olika rumsligheter. I bostadshuset breder vardagsrummet ut sig både på höjden och längden, och blir till en självklar mötesplats.

Fasad mot entrén

Åke E:son Lindman

Eftersom familjen Gromark/Norinder har sitt ursprung i både Skåne och Västervik var det naturligt att referera till öppna landskap och till en tydlig relation mellan natur och civilisation. Ytorna mellan huset är hårdgjorda, med ateljén placerad vid björkbacken.

Glaspartier mot öst och väst

Åke E:son Lindman

Den väl kontrollerade ljusföringen med takfönster, och glaspartier mot öst och väst, har varit ett genomgående tema. 

Kök

De avlånga huskropparna är vridna för att ge liv åt gårdsrummet.

Kontor

De väl tilltagna rummen och de stora väggytorna ger gott om plats att hänga upp pågående arbetsprojekt och konstverk.

Ateljé

Arbetsplatser finns i ateljén men också på loftet i bostadshuset.

Sovrum
Uteplats