Ännu ett steg närmare större komplementhus

Proposition för större komplementbostäder överlämnad till riksdagen.

Ännu ett steg närmare större komplementhus

Foto: Jabo

Arbetet för att införa större komplementbostadshus fortsätter. Denna veckan lämnade regeringen över propositionen till riksdagen.

Inga förändringar har införts sedan lagrådsremissen vilket innebär att det handlar om att 25 kvadratmeter utökas till 30. Detta motsvarar en invändig area på cirka 27 kvadratmeter.

Förslaget väntas träda i kraft 1 mars nästa år.