Allt mer problem med solceller som stör teknik

Vissa solcellsanläggningar kan störa radiosignaler. Huset på bilden har inget med artikeln att göra.

Vissa solcellsanläggningar kan störa radiosignaler. Huset på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Elgiganten

Rapporterna om att solcellersinstallationer stör ut radiosignaler ökar, och en granskning pågår just nu.

Elsäkerhetsverket lämnar snart rapport i en granskning som de arbetar på tillsammans med Energimyndigheten sedan cirka två månader tillbaka. Granskningen inleddes efter att de upptäckt att det kommer in fler och fler rapporter om solcellsanläggningar som stör ut trådlösa signaler. Allt från mobiltrafik till radioapparater påverkas.

Anmälningarna började dyka upp förra året, och har sedan dess fortsatt strömma in. Samtidigt ökar antalet solcellsanläggningar ute i landet i hög hastighet.

- Med det här projektet får vi bättre kännedom om hur stort problemet med störande solcellsanläggningar verkligen är och vilka insatser som i så fall krävs, säger Martin Gustafsson, inspektör på Elsäkerhetsverket.

Han förklarar att det främst verkar handla om solcellsanläggningar med optimerare som är problematiska. Störningarna alstras som en biprodukt till funktionen hos de elektroniska enheterna och kablarna blir då som oavsiktliga sändarenheter.

-  Störningar har uppstått då radioantenner placerats relativt nära, några hundra meter, från installationer. Vissa anläggningar har däremot mycket goda EMC-egenskaper så man ska inte kategoriskt avfärda solcellsanläggningar, säger Henrik Olsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Granskningen förväntas vara klar i mars.